Narvik Havn har lenge samarbeidet med finske Nurminen om en jernbaneforbindelse via Finland og Russland til Kina. Som en følge av sanksjonene mot Russland vil togtrafikken via Russland avvikles.
Narvik Havn har lenge samarbeidet med finske Nurminen om en jernbaneforbindelse via Finland og Russland til Kina. Som en følge av sanksjonene mot Russland vil togtrafikken via Russland avvikles.

Stopp for godstog via Russland

Ruten som Narvik Havn sammen med Nurminen Logistics har markedsført med forbindelse til Kina via Russland kommer ikke til å bli trafikkert i tiden som kommer.

Publisert

I slutten av mars stanset VR både person- og godstrafikken til Russland, i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina. Godstogene fikk imidlertid gå igjen etter noen dager, da det ble klart at sanksjonene mot Russland ikke omfattet denne trafikken.

Nå er det klart at varetransporten med tog til og fra Russland, gradvis vil trappes ned og avsluttes i løpet av våren, opplyser det statlige finske togselskapet VR.

Togselskapets styre sier imidlertid at prosessen vil ta flere måneder, og viser til at forsyningssikkerheten må ivaretas. Den finske europaministeren Tytti Tuppurainen, som har bedt om at jernbanefrakten stanses, ønsker beslutningen velkommen, melder NTB.

Ifølge havnedirektør i Narvik, Børge Edvardsen Klingan, var ikke dette noen stor overraskelse, og det jobbes med alternativer, opplyser Narvik-avisen Fremover.

Mye arbeid

Narvik Havn har i flere år samarbeidet med den finske logistikkoperatøren Nurminen Logistics Oy, om å tilby kombinerte tog- og lastebiltransporter mellom Narvik og Helsinki og videre til Russland og Kina. I mars kom nyheten om at ordinære godstog mellom Narvik og Finland via Haparanda og Torneå, skal starte opp litt senere i år. Fra Helsinki skulle varestrømmene gå videre til og fra Baltikum, øvrige Europa – og selvfølgelig også Russland og Finland.

Nå blir altså den videre forbindelsen østover stengt.

Ser etter alternativer

- Det vel ingen vei utenom, slik situasjonen med Russland og Ukraina har utviklet seg. Vi har allerede en tid jobbet sammen med Nurminen Logistics Oy for å se på alternativer. Det gjør for så vidt svært mange andre aktører som har basert seg på det russiske jernbanenettet også. Vi er ikke alene om å se på alternative løsninger, og jeg føler meg trygg på at disse vil komme, sier havnedirektør Børge Edvardsen Klingan.

Han legger til at det er i alles interesse å finne en løsning raskt.

Powered by Labrador CMS