Kapasiteten er økt med 50 prosent på godsterminalen i Narvik.
Kapasiteten er økt med 50 prosent på godsterminalen i Narvik.

Åpnet ny Narvikterminal

Øker kapasiteten med 50 prosent på Norges nordligste jernbaneterminal.

Publisert

Narvikterminalen

 • Kombinert malm- og godsterminal, har blitt utvidet flere ganger, sist i 2013.
 • Etter opprustningen nå, kan terminalen ta både en økning i godstrafikk og i malmtrafikken.
 • Kostnad for oppgradering er 330 mill kr.
 • Den totale kapasiteten på Narvikterminalen øker fra dagens nivå på ca 70.000 TEU* til over 100.000 TEU.
 • Med utvidelsen kan vogntog losses og lastes samtidig.

Slik får terminalen nå 50 prosent kapasitetsøkning:

 • 585 m langt nytt lastespor med utvidet lastegate på 8000 m2.
 • Ny bilterminal med to spor, enderampe og oppstillingsområde på 7000 m2.
 • Ny sporvifte/sporanlegg ved innkjøring til terminalen.
 • Nytt vognverksted med gjennomgående spor (blir ferdig sommer 2023).
 • Den utvidede terminalen skal nå kunne håndtere to ankommende tog i timen, og ikke lenger være overbelastet i timene rundt midnatt.
 • For å få til denne effekten, er det nå byttet et nytt lastespor (spor 15) med utvidet lastegate, ny bilterminal med to spor.
 • I tillegg er et område etablert for parkering omlasting av biler fra tog, som skal videretransporteres med vogntog.
 • Den nye bilterminalen på eget område gjør at det ikke blir konflikt mellom bilhåndtering og annen aktivitet i lastegater, slik tilfellet har vært tidligere.

8. desember åpnet en opprustet Narvikterminal. Nå kan malm- og godstransporten fortsette sin vekst, fra en godsterminal som også kommer forsvaret og våre allierte til gode.

Bakgrunnen for utvidelsen er tydelig; godstrafikken mellom Sør og Nord-Norge er stor og økende. Både Nordlandsbanen og Ofotbanen er svært viktig for denne trafikken, og Narvikterminalen har vært tungt belastet i flere år i timene mellom kl. 21 og 03.

Utvidelsen gir 50 prosent vekst i kapasitet, og at terminalen kan håndtere fire-fem kombitogpar i døgnet.

- Nå kan vi faktisk ta imot to fullastede godstog i timen på det mest hektiske, sier Bane Nors prosjektleder Tor Gunnar Pedersen i Narvik.

Viktig lokalt, nasjonalt og geopolitisk

– En styrket godsterminal her er viktig både for den økende, ordinære godstrafikken og den geopolitiske situasjonen. Narvikterminalen betyr mye for Nord-Norge og resten av landet, for godstrafikk på tog er en del av forsyningssikkerheten vår. Betydningen av den ser vi tydeligere nå i etterdønningene av pandemien, sa statssekretær Johan Vasara da han åpnet terminalen.

Det var selvsagt et godstog som klippet snora.
Det var selvsagt et godstog som klippet snora.

Han la til at utvidelsen vil bety mye nasjonalt, men særlig lokalt for det nettverket av næringsliv som benytter terminalen.

Terminalen gjør at matvarer fra sør når innbyggerne i nord, mens fersk fisk finner veien sørover – mens malmtransporten kan fortsette å vokse.

- Det som er spesielt gledelig er at kombitogene på Ofotbanen har en svært god retningsbalanse, forteller områdedirektør Thor Brækkan i Bane Nor, til Jernbanemagasinet.

Sjø og bane knyttes sammen her, og varer kan krysse verdensdeler med Narvik som utgangspunkt.

Terminal for alliert hjelp

– Narvik er viktig i den nye sikkerhetspolitiske situasjonen. Det er et av de stedene man faktisk kan ta imot alliert hjelp nå som Sverige og Finland blir medlem av NATO. Når Finland også skal bytte sporbredde, åpner det seg også kommersielle muligheter for Narvik, sa konsernsjef i Bane Nor, Gorm Frimannslund, da han ønsket velkommen til markeringen av utvidelsen av Narvikterminalen.

Frimannslund pekte også på fordelen med transport på skinner framfor vei, når energibehovet skal flyttes over på strøm. Han understreker også at Narvikterminalen er viktig for Forsvaret. Bilrampa i spor 8 vil fortsatt beholdes, etter ønsker fra Forsvaret.

– Det gjør at lange militærtog kan lastes og losses effektivt helt uavhengig av aktiviteten på bilterminalen, sier konsernsjefen.

Utviklingen fortsetter

Arbeidene på Narvikterminalen startet i oktober 2021 og blir nå ferdigstilt innen tidsfrist og budsjettet på 328,5 millioner kroner.

Det pågår også arbeid med bygging av et nytt vognverksted som skal stå ferdig i juni 2023. Dette vil gjøre at vedlikeholdet av vogner vil skje langt mer effektivt enn i dag. Det vil også frigjøre mer sporplass til hensetting/parkering da det ikke blir så mange vogner med feil stående å vente på plass i verkstedet for reparasjon.

Powered by Labrador CMS