Logistikkpris til Wollert Krohn-Hansen

Wollert Krohn-Hansen ertildelt logistikkprisen i Trøndelag.

Publisert Sist oppdatert

Trondheims havnedirektør mottok prisen på tradisjonelt vis under Røroskonferensens festmiddag lørdag kveld.

Krohn-Hansen har møtt motbør både fra samlastere og ulike lokale interesser i sin kamp for et effektivt bindeledd mellom land- og sjøtransport. I flere år har han ønsket seg samhandling om et effektivt logistikknutepunkt for Midt-Norge.

På møte etter møte med ulike lag, organisasjoner og politiske partier har Trondheims havnedirektør pekt på de muligheter som følger av å etablere et slikt integrert knutepunkt for Midt-Norge og Trønderhovedstaden.

Orkanger Havn

Nå ivrer han for et knutepunkt der Orkanger havn er et viktig bindeledd.

Han er nok en av få ”havnefogder” med tilknytning til Røros, og hytta i Bergstaden er et godt sted å ty til når det blåser som verst i havna. Krohn-Hansens bakgrunn som jurist er enda en ballast i arbeidet med å fremme sjøtransportens sak og i ”kampen” for etablering av logistikknutepunktet.

Wollert Krohn-Hansen har alltid vært opptatt av kreative og demokratiske prosesser i store utfordringer.  Motstanden mot store anlegg som et logistikknutepunkt i Trøndelag er ikke minst basert på de ulempene det påfører både bomiljøer og ulike interesser for øvrig.

Havnedirektøren fremhever at viktige samfunnsprosesser som utvikling av logistikknutepunkt ikke kan stoppes av lokal motstand. Han viser til at en har demokratiske prosesser som skal håndtere ulempeaspektet, og for øvrig veie de ulike samfunnsinteressene mot hverandre.

Vi gratulerer Wollert Krohn-Hansen med prisen.