KGH tar Oslo-grep

KGH Customs Services etablerer nytt permanent, operasjonelt kontor i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Over sommeren vil 12 ansatte være på plass i selskapets 355 m2 store lokaler i Prinsens gate 1, bare 200 meter fra Oslo S.

– Dette er så absolutt å regne som et «selling point» for oss, sier Anita Graff, visekonsernsjef, dCEO, i KGH Customs Services.

- Som en ledende europeisk, uavhengig leverandør av spedisjonstjenester er det av største viktighet å være tilstede i den norske hovedstaden, og som er et transport- og logistikknutepunkt for mange av våre kunder, forteller Graff til Mtlogistikk.

Hun fremhever også at de nye KGH-lokalene ligger rett ved Oslo Tollsted, en virksomhet KGH Customs Services har et nært og godt samarbeid med.

Rekrutteringen av flere ansatte er allerede i gang. Lokalene har en kapasitet til 35 medarbeidere.

Positiv effekt

Graff tror at det nye kontoret gjør selskapet mer konkurransedyktig, men samtidig gir tilstedeværelsen i Oslo en positiv effekt i form av tettere dialog med viktige kunder.

Kontoret i Prinsens gate 1 er et av flere såkalte backoffice kontorer til KGHs øvrige grensekontorer i Europa.

Graff understreker at KGH-staben til enhver tid skal formidle kunnskap om tollovgivning.

– Vi tror også at beliggenheten i Oslo bidrar til at vi kan rekruttere flinke folk og de rette menneskene med bred kompetanse på et høyt faglig nivå, sier Graff og fortsetter:

- Frukt, grønt og matvarer er økende varegrupper etter KGHs oppkjøp av nederlandske GCS. Dette selskapet har store mengder eksport ut fra Rotterdam til Oslo. Her er vår tilstedeværelse viktig. Oslo-regionen er dessuten et knutepunkt for transport og logistikk innen sjø, luft, vei og bane. Vi skal serve kundene innen alle transportformer. Det er viktig å være synlig i markedet og være tilstede der ting skjer, sier Graff som understreker at tollprosesser er en viktig del av logistikk-kjeden.

Tilbake

Ringen er på en måte sluttet, forteller KGHs regionsjef Grete Wilmann med base i Halden. KGH etablerte Oslo-kontor i 1998, hadde en mellomlanding noen år i Vestby før det flyttet til Halden i 2012. Wilmann vil ha mye av ansvaret for det nye Oslo-kontoret. Hit flytter også tre ansatte som i en periode har hatt tilhold på Helsfyr.