Hege tar tollansvaret

Hege Løkke skal bygge opp Logents tollservice i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Logent Norges nye Business Development Manager er allerede godt i gang med å utvikle den norske toll-virksomheten til det svenske selskapet Logent. I Norge tilbyr Logent AS bemannings- og entrepriseløsninger, 4PL og konsulenttjenester innen lager og produksjon. Nå satser man videre med sitt forretningsområde Logent Customs i Norge hvor Løkke ble ansatt 4. august. Dette er en videreutvikling av Logents oppkjøp av Orcus AS i Norge i 2012.

Gjør kunden trygg

Logent Customs skal yte tollservice til norske eksportører og importører.

– Mitt sterkeste kort, i et ellers tøft marked, er å gjøre kunden trygg gjennom veiledning og tett dialog. Tillit skapes gjennom kommunikasjon og tett oppfølging. Kvalitet, kompetanse og service er nøkkelord, understreker Løkke.

Hege Løkke kommer fra stillingen som Account Manager i KGH Customs Services, en stilling hun har hatt siden november 2011. Løkke har solid bransjeerfaring. Foruten fortolling med faste avtalekunder i Posten Norge i ti år, har Løkke arbeidet som befrakter og controller i DHL Freight Norway, samt Key Account Coordinator i Bring Frigoscandia.

Ressurssterk

– Tollspørsmål har hele tiden stått sentralt i min yrkeskarriere og jeg har 23 års erfaring med tollrelaterte saker, sier Løkke.

Dette gjør Løkke til en ressurssterk tollpersonlighet med bred kompetanse, gode egenskaper og erfaring til å utvikle Logents tollvirksomhet i Norge.

Løkke er opptatt av tett samarbeid og nærhet til kunden. Hun brenner for dialog, kommunikasjon og samarbeid, noe som vil stå sentralt i oppbyggingen av toll-virksomheten i Norge.

Løkke er genuint opptatt av å formidle toll på en forståelig og interessant måte.

- Opplæring og forståelse av tollbehandling er viktig. Kommunikasjonssvikt og manglende kunnskap kan få store konsekvenser for eksport og import som skjer hele døgnet.

Nisje

Ifølge Løkke er tolltjenester et nisjeområde i logistikken, med spesielle betingelser som forutsetter et høyt nivå av spesialisering.

- Selskapene står overfor utfordringer ved å møte myndighetens krav til integritet, juridisk kompetanse og IT-støtte, uten å gi etter på generelle krav til kostnadseffektivitet og fleksibilitet. For noen foretak er det unødvendig eller ikke hensiktsmessig å bygge opp en egen kompetanse, og for disse skal vi være en lett tilgjengelig samarbeidspartner. For andre, større selskap vil vi være et førstevalg i den generelle utviklingen mot entrepriseløsninger som igjen muliggjør rendyrking av kjernevirksomheten i en rasjonell kostnadsstruktur, sier Løkke.

Du kan også lese om Hege Løkke i Transport Inside og Moderne Transport.