Går så det gnistrer

For tredje måned på rad øker aktiviteten i norsk industri, viser innkjøpsindeksen PMI.

Publisert Sist oppdatert

– Industriaktiviteten vi så i tredje kvartal ser ut til å forsette med uforminsket kraft inn i fjerde kvartal, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.

PMI er et tidlig varsel om utviklingen i norsk industri. I oktober steg indeksen til 53,6 fra 52,4 i september, og dette er høyeste siden mars i fjor. Indekstall over 50 betyr vekst, under 50 betyr avtagende aktivitet.

– Vi vet at det er litt lavere fart i en del oljerelaterte næringer i Norge, men samtidig er utsiktene for eksportnæringene bedre på grunn av høyere vekst i global økonomi og lavere kronekurs, sier Jullum.

Oppsvinget i eksportnæringene er sterkere enn avmatningen i oljerelaterte næringer, påpeker han.

– Det er veldig gledelig og veldig sunt, fordi den ubalansen og de gnisningene du kunne sett mellom ulike næringer i Norge er i ferd med å bli litt mindre. Vi får flere bein å stå på.

 

Bekreftes av SSB

Den positive utviklingen PMI-tallene har vist de siste månedene, bekreftes av Statistisk sentralbyrås kvartalsvise konjunkturbarometer som kom for noen dager siden.

– Konjunkturbarometeret viser akkurat det samme som PMI for andre og tredje kvartal, med en dropp i andre kvartal og stigning igjen i tredje kvartal. Det omslaget som PMI varslet i tredje kvartal, ser du igjen i SSBs konjunkturbarometer, sier Jullum.

PMI består av fem delindekser: Ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leverandørenes leveringstid og lager av innkjøpte varer.

– Lagerindeksen er den eneste som faller. Samtidig stiger ordreindeksen, og det kan være en bra indikator. Det kan love godt for produksjonen fremover, sier han.

Ordreindeksen steg til 56,8 i oktober fra 52,8 i september. Det er det høyeste siden mars 2012. Det var oppgang i ordreindeksene både for hjemme- og eksportmarkedet. Indeksen for eksportordre var over 50 for første gang siden november i fjor.

– Sysselsettingsindeksen er over 50 for tredje måned på rad, og det tyder på at fallet i industrisysselsetningen i andre kvartal er snudd og på vei oppover, og det så vi også i SSB-tallene. Bedriftene trenger flere folk. Det er flere ansettelser enn oppsigelser for øyeblikket, sier Frank Jullum.

Lover godt

Norsk PMI er et samarbeid mellom Norsk forbund for innkjøp og logistikk (NIMA) og Danske Bank.

– Innkjøpernes opplevelse av økt ordreinngang gir en god følelse av at veksten vil fortsette. At lagrene har en synkende tendens kan tolkes som at etterspørselen har vært større enn forventet, sier Svein-Egil Hoberg i NIMA.

Han viser til at andre industrielle indikatorer viser den samme positive tendensen.

– Veksten kan delvis forklares ved at kronekursen har falt og at dette har gjort norske varer mer konkurransedyktige i eksportmarkedet. Innkjøpsfunksjonen er den første som merker endringer gjennom økt eller senket behov for varer og tjenester, og derfor gir dette en første indikator på bevegelsene i økonomien, sier Hoberg.

FAKTA OM PMI

- Om lag 300 norske innkjøpssjefer mottar hver måned et elektronisk spørreskjema der de blir bedt om å vurdere bedriftens behov for varer og tjenester.
- Norsk PMI er et samarbeid mellom Norsk forbund for innkjøp og logistikk (NIMA) og Danske Bank.
- PMI er forkortelse for Purchasing Management Index.