Fortsatt vekst for Dachser

2014 var et godt år for Dachser i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Den familieeide virksomheten kan også i år fremlegge et svært godt norsk årsregnskap, samt nordisk konsernregnskap. Med et norsk årsresultat på 7,3 millioner kroner og en nordisk forbedring på 11,5 millioner kroner før skatt fortsetter Dachser å ta markedsandeler i transport- og logistikkbransjen i Norge og Norden.

- Jeg er svært godt fornøyd med våre økonomiske resultater. Den positive utviklingen skyldes flere viktige faktorer, og her vil jeg særlig peke på hvordan vi lokalt har styrket oss kraftig i de siste fire årene. I 2014 økte vi terminalens kapasitet til det dobbelte og innførte entargoproduktene med gjennomgående høye kvalitetsstandarder på tvers av grensene. På bare fire år har vi mer enn fordoblet volumet vårt og skapt over 30 nye arbeidsplasser, sier Hans-Thomas Andersen, General Manager i Dachser Norway.

Det norske årsregnskapet for 2014 er avsluttet med en omsetning på 135 millioner kroner mot en omsetning på 115 millioner i 2013 – noe som er en økning på 16,8 %.

- Den sterke fremgangen bekrefter at vi har fulgt en riktig strategi i Norge og Norden. Vi har satset stort på kvalitet og kompetanse. Det har gitt gode resultater, og det er derfor vi vokser og tar markedsandeler. Den positive trenden fortsatte i første kvartal av 2015, og vi er svært oppmerksomme på at det skal være sunn fornuft og balanse mellom inntekter og utgifter i driften, understreker Finn Skovbo Pedersen, Managing Director i Dachser Nordic.

Alt i alt er det nordiske konsernregnskapet avsluttet med et resultat for 2014 på 20,9 millioner kroner, noe som er en forbedring på ca. 300 % fra 2013.