Åpnet på Rolvsøy

Rolvsøy-terminalen er innviet.

Publisert

Konsernsjef Dag Mejdell åpnet 15. mars Posten og Brings Fredrikstadterminal på Rolvsøy. Det meste av pakke- og logistikkvirksomheten i Østfold samles her.

Ca. 160 medarbeidere vil få sitt arbeidssted i terminalen, som daglig vil håndtere 12.000 pakker og 750 inngående og utgående godsoppdrag.

Virksomheten ved Postens pakketerminal i Sarpsborg flyttes også til den nye terminalen. Endringen har ingen bemanningsmessige konsekvenser.