Åpner E18 før tiden

Den firefelts motorveien på den tidligereulykkesbelastede strekningen på E18 mellom Tønsberg og Sandefjord åpner 4. juli.

Publisert Sist oppdatert

Det bekreftet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) på et pressetreff hos Statens vegvesen i Vestfold mandag. Tema var strekningen E18 Gulli-Langåker. Fra Samferdselsdepartementet deltok også satssekretær Bård Hoksrud.

Arbeidet med en firefelts motorvei mellom Gulli i Tønsberg og Langåker, på grensen mellom Sandefjord og Larvik, startet sommeren 2011. Den nye veien skulle etter planen være ferdig i oktober.

Fremskynder

– Når det gjelder denne strekningen så har det vært mulig å framskynde prosjektet, og det gjør vi nå, sier Solvik-Olsen til NRK.

På grunn av videre arbeid langs veien etter åpning, vil det være redusert hastighet på strekningen i starten. Strekningen er rundt 24 kilometer.

Å åpne veien tidligere vil koste 35 millioner kroner mer, en ekstraregning staten skal ta. Det blir ikke bompenger fra dag én, men senere.

Ulykkesbelastet

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen understreker økningen i antall skadde og drepte på norske veier, og er glad for at åpningen gjør trafikksikkerheten bedre.

På denne strekningen har det vært en økning i antall ulykker under byggeperioden. Yrkessjåfører har gått hardt ut mot byggingen av veien etter flere alvorlige ulykker med døden til følge.