Airsped satser på lager og 3PL

Airsped er i dag en allround-bedrift og totalleverandør av frakt og logistikktjenester. 3PL har fått et stadig økende fokus i virksomheten på Gardermoen Næringspark.

Publisert Sist oppdatert

Som far, så datter. Martine Nilsen-Moe (28) har en finger med i det meste av virksomheten i Airsped som hennes far Petter Fausko startet for over 30 år siden.

Selskapet med 37 ansatte er ikke lenger kun en flyspeditør som navnet tilsier.

– Vi er en stor norskeiet speditør som tilbyr totalløsninger av frakt og logistikktjenester. Airsped dekker alle transportbehov innen flyfrakt, sjøfrakt og bilfrakt, understreker Nilsen-Moe.

Hun er utdannet innen business og statsvitenskap, og startet i Airspeds salgsavdeling i 2009.

- Vi håndterer daglig alle typer sendinger for ulike bedrifter. I samarbeid med et godt agentnettverk kan vi levere til alle verdens hjørner, sier Nilsen-Moe.

3PL-fokus

Hun opplever at lager har fått stadig større fokus, spesielt 3PL.

Lagerkunder på Airsped har et stort spenn, de største kundene driver med treningsapparater, hi-fi utstyr, kosttilskudd, skipsdeler og profilering.

Flyfrakt

Airsped har spesialisert seg på flyfrakt.

- Vi gjør alt fra å sende en liten pakke til å chartre et fly til våre kunder. Dette løser vi ved hjelp av vårt nasjonale og internasjonale nettverk med leverandører. Airspeds import- og eksportavdeling består av 12 engasjerte medarbeidere med bakgrunn fra universitet og høyskole, samt arbeidserfaring fra transportbransjen og Airsped, forteller Nilsen-Moe.

IATA-agent siden 1990

– Vi er godkjent fraktleverandør av Luftfartstilsynet. Gjennom vårt globale agentnettverk kan vi arrangere innhentinger fra alle verdens hjørner. Vi kan tilby samlaster som et økonomisk flyprodukt og direktesendinger hvor tid er mer kritisk. Alt avhengig av kundens ønsker og behov, reklamerer Nilsen-Moe.

Hun understreker også at sjøfrakt fra alle internasjonale havner og biltransport er viktige virksomheter i dag.

Lager & 3PL

Fra sitt sentrallager på Gardermoen tilbyr Airsped tredjepartslogistikk og lagertjenester.

- Vi har et moderne terminalbygg som gir kunden høy kvalitet og sikkerhet på alle våre lagertjenester, forteller lageransvarlig Morthen Wikstrand.

Han har ansvar for lager og 3PL-tjenester (tredjepartslogistikk).

– Airsped har alle fasiliteter et varelager bør ha, understreker Wikstrandan viser til lett tilkommelighet og god oppstillingsplass i et 5000 m2 stort oppvarmet lager med overbygde ramper. – Dessuten har vi tollager, samt direkte tilknytning til Tollvesenet via TVINN, sier Wikstrand som fortsetter:

- Grunnet store svingninger i handelsbedrifters behov for bemanning og areal, vil man svært ofte være tjent med å kjøpe denne tjenesten av en profesjonell lager/TPL-operatør som kan utnytte ressursene i en stordriftsstruktur. Her oppnås fleksible løsninger, variable kostnader, og redusert kapitalbinding.