Sea-Cargo i Surnadal

Sea-Cargo planlegger ukentlige anløp i Surnadal Havn allerede i april.

Publisert Sist oppdatert

Oppstarten avhenger av en forpliktende avtale mellom Sea-Cargo, Pipelife og Talgø. I disse dager undertegnes en avtale om hvor stor mengde gods som skal transporteres inn og ut av havna. Når navnetrekkene er på papiret bestiller Sea-Cargo containere i Kina.

Klart for oppstart

Surnadal kommune har lagt forholdene til rette for oppstart. En ro/ro-rampe må på plass i havna før oppstart. Deretter håper en på ukentlige anløp i løpet av 1. halvår 2015. Surnadal kommune går inn i et havneselskap som skal organisere havn og trafikk.

Havnelager etter behov

Aktørene som etterhvert bruker havna har tomt til rådighet for havnelager som kan bygges ut etter behov. Kommunen fyller også opp et stort område i havna, der det er god plass til industrietablering og containerlagring.

Prøvetur og samarbeid

MS Sea-Cargo Express hadde en prøvetur til Surnadal havn allerede i juli.

Store næringsaktører i kommunen, Kristiansund og Nordmøre Havn og Sea-Cargo og Surnadal kommune har i lengre tid samarbeidet for å få til gode løsninger for sjøtransport av varer og gods til og fra regionen via Surnadal Havn.

Har trua

Sea-Cargo har stor tro på Surnadal Havn som industrihavn for Midt-Norge, og at transportvolumet via havna vil øke med flere ukentlige anløp.

Surnadal Havn har også god tilgang til større areal for lagring av gods i nær tilknytning til havna.