Milliardstøtte til SAS granskes

Kan være ulovlig.

Publisert Sist oppdatert

EFTAs overvåkningsorgan ESA skal undersøke om støtten på 400 millioner euro, som svenske, danske og norske myndigheter, samt andrekreditorer ga i fjor, var ulovlig støtte til det konkurstruede flyseskapet.

Planen med kredittfasiliteten (RCF) var å hjelpe selskapet til å bli lønnsomt.

ESA startet sine undersøkelser onsdag.

«ESA åpner sak for å nærmere vurdere om den nye kassekreditten er gitt på markedsvilkår. ESA vil i den forbindelse undersøke hvorvidt bankenes deltagelse i den nye ordningen var påvirket av at de allerede var finansielt eksponert mot SAS gjennom den forrige kassekreditten, og av det forhold at de statlige aksjonærene selv aksepterte å bidra ved kredittstillelsen. Videre legger ESA til grunn at det på det nåværende tidspunkt er uavklarte spørsmål i forhold til forutsetningene for forretningplanen SAS la frem i 2012.» heter det i en pressemelding fra ESA.

Etter spareplanen i fjor, ble SAS innvilget en kreditt på 3,5 milliarder svenske kroner, hvorav halvparten kom fra skandinaviske myndigheter. 

ESA vil nå be om ytterligere informasjon fra norske myndigheter og fra andre interesserte parter.