- Ubemannet hjelp 24 timer i døgnet

Den nye automaten til Proffpartner, ProffAutomat, skal gi null svinn.

Publisert Sist oppdatert

Automaten ser litt ut som en brusautomat, men kan fylles med akkurat hva brukeren måtte ønske.

Enheten kan fylles med alt fra verktøy, verneutstyr og festemidler, til kjemiske midler. Det er kun størrelsen på produktene som gir begrensninger, skriver Proffpartner i en pressemelding.

Brukerne, enten det er håndverkere, lagerarbeidere eller rengjøringspersonell, henter ut utstyr fra automaten ved behov.

– Automaten gir ubemannet hjelp 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Utfordringer rundt tilgjengelighet av utstyr i virksomheter med skiftordninger fjernes. Samtidig gir den bedre kontroll og sikkerhet enn tradisjonelle lagre, tilbyr riktig utstyr til personalet, reduserer gangtid og øker tilgjengeligheten. Alt i alt er dette med på å minimere svinn til null, sier Erik Chapman, kjededirektør i ProffPartner.

Maskinen kan kobles opp til internett gjennom WiFi, kabel eller via 3G-nettet.

Rutiner for påfylling, service og fakturering avtales med ProffPartner. På et registreringskort eller en registreringskode legges nødvendig forhåndsavtalt informasjon. Her kan også tilgangen på utstyr begrenses. Kortet eller koden leses av, døren(e) åpnes, og personen tar ønsket utstyr. Sensorer i automaten registrerer hva som er borte og rapporterer fortløpende til forhåndsbestemt landingssted via nett.

Varebeholdningen kontrolleres automatisk eller manuelt. Hyppigheten på uttak av utstyr rapporteres og sørger for at beholdningen ikke går tom. Utstyr som forsvinner hyppigere enn annet kan tildeles større plass, og/eller etterfylles oftere.

– Begrensning av uttak per bruker fordrer utstyrskontroll. Samtidig fjernes administrasjon rundt innkjøp gjennom automatisk rapportering og påfylling. ProffAutomaten utfyller tilbudet vårt på forsyningsløsninger, sier Chapman.  

– ProffAutomaten ble vist frem til mange kunder i februar. Den vekket stor interesse og vi er i dialog med flere som ønsker å teste dette ut, sier Chapman.