Forventer vekst i industrien

(NW): Veksten i norsk industri fortsetter inn i 2014, viser innkjøpssjefindeksen PMI. Internasjonale PMI-tall er også positive.

Publisert Sist oppdatert

Norsk PMI falt fra 54,1 i november til 51,6 i desember. Men sjefsøkonom Frank Jullum i Danske Bank sier at de økonomiske utsiktene for 2014 er gode.

– Oppgangen i industrien var noe svakere enn i måneden før, men indeksen er fortsatt over 50. Det tyder på fortsatt vekst i norsk industri, selv om farten er litt lavere enn i høst.

PMI-indeksen bygger på rapporter fra innkjøpssjefer i industrien og måler ordretilgang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lageret av innkjøpte varer.

Global vekst

PMI måles månedlig i 40 land.

I eurosonen steg PMI-indeksen fra 51,6 til 52,7 i desember, melder analysebyrået Markit, som utarbeider globale tall. Det var oppgang både i USA og Tyskland.

– Det er interessant at PMI i Tyskland og USA har en klar oppgang. Disse landene er lokomotiver i økonomien og betyr mye for den industrielle veksten, sier Svein-Egil Hoberg i NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk, et av verdens største innkjøpsforbund.

– Den positive utviklingen kan skyldes at økonomien hos våre handelspartnere har bedret seg og at kronekursen har falt. Dermed har norske eksportvarer blitt mer konkurransedyktige, sier Hoberg.

Til tross for litt svakere PMI-tall i desember, mener han tendensen er en stabil og god utvikling i Norge i tiden fremover

Større oljeinvesteringer

– PMI-tallene er i overensstemmelse med andre konjunkturmålinger, sier Frank Jullum.

Statistisk sentralbyrå anslår at norske oljeinvesteringer blir på hele 223,3 milliarder i år, en økning på åtte milliarder i forhold til 2013. Byrået forventer også konjunkturoppgang både i USA og hos norske handelspartnerne.

PMI-tallene for desember viser en nedgang i delindeksen for lager av innkjøpte varer fra 46,8 til 46,7.

– Dette kan tolkes på to måter. Enten forventer bedriftene å selge mindre eller de har beregnet for lite innsatsfaktorer i forhold til faktisk omsetning. Jeg tolker nedgangen som at bedriftene har blitt positivt overrasket, sier Jullum.

De norske PMI-tallene har vært positive helt siden i sommer. PMI-indeksen økte måned for måned fra september til og med november.

Internasjonale PMI-tall for desember (november i parentes)

Tyskland: 54,3 (52,7)
USA: 55, (54,7)
Danmark: 53,5 (57,9)
Sverige: 52,2 (56,0)
Kina: 51,0 (51,4)

DETTE ER PMI

PMI er en forkortelse for Purchasing Managers Index. Den måler bevegelse i vareflyten i industrien og utarbeides i cirka 40 land. Innkjøpsfunksjonen er en indikator på bevegelsen i økonomien.

  • Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.
  • Den norske PMI-indeksen utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Danske Bank Norge. Rundt 300 norske innkjøpssjefer får hver måned et spørreskjema der de blir bedt om å vurdere bedriftens varebehov.

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk.