Pall-Ex satser i Skandinavia

Søker skandinavisk partner.

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding kunngjør logistikkselskapet at de aktivt er i gang med å søket etter en skandinavisk partner. Ønsket er å bli en paneuropeisk aktør sammen med søskennettverkene i Europa.

I da finnes Pall-Ex Italia, Pall-Ex Iberia, Pall-Ex Romania, Pall-Ex France og Pall-Ex Polska.

- Vår metode har alltid vært å finne en nasjonal partner, sier Anand Assi, prosjektdirektør ansvarlig for ekspansjonen.

- I stedet for å sende vårt eget team her ifra finner vi det mer fordelaktig å samarbeide med en lokal aktør som har stor kunnskap og erfaring innenfor logistikkmarkedet i det aktuelle territoriet. Dette har hjulpet oss med å implementere vår distribusjonsmodell på en mer strategisk måte samtidig som det skaper et solid grunnlag for et nytt nettverk å bli etablert på, sier Assi

 
- Skandinavia er det neste logiske steget for oss ettersom vi har økende volumer til Skandinavia fra våre andre EU-nettverk. Vår forretningsmodell komplimenterer også behovet for en mer sentralisert distribusjonsløsning innenfor den skandinaviske transport-og logistikkbransjen. Å etablere et Pall-Ex nettverk her vil også øke vår dekning og kapasitet innenfor det europeiske fastlandet, legger han til.
 
Pall-Ex kaller systemet sit «Hub-and-spoke», noe som innebærer at hvert medlem samler inn frakt fra sine kunder og leverer det til en av selskapets omlastningssentraler. Der blir all frakten sortert og lastet ombord på kjøretøyet medlemmet ansvarlig for destinasjonsområdet. Dette gjør det mulig for kunder å sende forsendelser som spenner fra enkelte paller til halve trailerlass over natten. Ved å dele trailerne med annen frakt bundet til samme destinasjon blir både kostnader og miljøbelastningen betydelig redusert.
Potensielle partnere kan ta kontakt på www.pallex.no