To av ti feilfakturerer

To av ti bedrifter betaler ukorrekte fakturaer fra sine logistikkleverandører.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge undersøkelser avdekkes i gjennomsnitt 2-5% feilfaktureringer som bidrar til å forbedre bunnlinjen i bedriften tilsvarende.

Tar grep

Norwegian Logistics har tatt tak i problemet og tilbyr nå automatisk datafangst og fakturakontroll (FAP).

– Dette øker din konkurransekraft, sier daglig leder Trond Iversen.

Han viser til at de aller fleste mottar fremdeles papir- eller PDF-fakturaer og bearbeider disse manuelt i organisasjonen, noe som er uoversiktlig, tidkrevende og lite økonomisk. Fakturakontroll gjennomføres ofte sporadisk og på stikkprøvenivå, noe som gir potensielt betydelige feilkilder. – Det er lite fokus på analyse av detaljerte sendingsdata som kan benyttes til optimering av sendingsstruktur og varestrømmer. Dette resulterer i at bedriften kan gå glipp av betydelige besparelser og ikke minst økt konkurransekraft gjennom en mer effektiv logistikk, sier Iversen.

Automatisk

FAP står for Freight Bill Audit & Payment og er en automatisert prosess som validerer hele innholdet i din transportfaktura på sendingsnivå. Prosessen fanger all tilgjengelig informasjon og kjører automatisk fakturakontroll på sendings- og frakttilleggsnivå.

Prosessen fjerner dermed manuell fakturahåndtering, gjennomfører full kontroll på sendingsnivå, håndterer avvik og leverer i tillegg automatisert kostnadsallokering på lokasjon eller mot hovedbok.

- Prosessen gir deg en helt unik innsikt i bedriftens logistikk og tilhørende kostnader på et meget detaljert nivå samtidig som at eventuelle fakturafeil avdekkes og håndteres før faktura betales, forteller Iversen.

Løpet av 2015

Det forventes at de fleste kundene i Norwegian Logistics vil ha implementert prosessen i løpet av 2015.

Norwegian Logistics er Norges ledende konsulentselskap innen transport- og logistikkrådgivning.

- Som Norges største nøytrale kjøper av logistikktjenester, forhandler og forvalter vi betydelige volum. Dette gir oss en erfaring og kunnskap som ingen andre i markedet kan tilby, sier Iversen.