Internasjonal drahjelp til Narvik

Narvik Havn får internasjonal anerkjennelse og ros som logistikk-knutepunkt i EU og EØS.

Publisert Sist oppdatert

I den langsiktige transportplanen for Barentsområdet trekkes byens havn fram som en attraktiv og tilgjengelig atlanterhavshavn for både Sverige, Finland og Russland.

Nå blar den internasjonale transport- og logistikkorganisasjonen Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics (NDPTL) opp 3,6 millioner kroner for å bidra til utviklingen av «Nye Narvik havn».

- At prosjektet har lyktes så godt med å skaffe eksterne midler til havneutvikling kommer av et grundig og godt teamarbeid i Narvik havn, sier prosjektleder Ragnar Krogstad for «Nye Narvik havn».

NDPTL har som formål å legge til rette for god logistikk i Barentsområdet, og området rundt Østersjøen. Både Norge, Sverige, Finland, Danmark, Hviterussland, Russland, Estland, Tyskland, Latvia, Liauen, Polen og EU er medlemmer.

Narvik Havn er en kjernenettverkshavn i EU og EØS-områdets grensekyssende korridorer. Ofotbanen er også en del av det samme kjernenettverket.

Unik posisjon

- Narvik har en unik posisjon i Nordområdene. Anerkjennelsen bekrefter at vi spiller en sentral rolle ikke bare for svensk malm og gods, men for alle landene i NDPTL. Til og fra Narvik kan man frakte gods på tog til hele området, sier ordfører Rune Edvardsen som setter stor pris på anerkjennelsen og den strategiske plasseringen «Nye Narvik Havn» nå får.

Om lag 90 prosent av Europas produksjon av jernmalm skjer i Nord-Sverige, og for EØS-landene er det strategisk viktig at malmen kan transporteres effektivt ut av området og til Europas industri.

200.000 tonn fisk

Ofotbanen er en del av det samme kjernenettverket, og ukentlig transporteres det 17 godstog med varer inn til Narvik. I retur går det årlig 200.000 tonn med fersk fisk, for videre eksport.

Narvik-ordføreren understreker viktigheten av å fortelle industrien om ledige arealer i den isfrie havnen, for å trekke til seg næringsvirksomhet over Narvik.Fortsatt er dobbeltspor på Ofotbanen viktigst for å unngå at banen blir en flaskehals for ny aktivitet.