Toppår for Norwegian Logistics

Daglig leder Trond Iversen i Norwegian Logistics gleder seg over et toppår med en omsetningsøkning fra 45 til 70 millioner kroner i 2013.

Publisert Sist oppdatert

– Med et driftsresultatet på 6 millioner kroner er det ingenting som tyder på at veksten vil stagnere, sier Iversen.

Dobler staben

Han regner med en fortsatt kraftig omsetningsvekst og en dobling i antall ansatte de neste tre årene. Konsulentselskapet har i de siste to årene økt bemanningen fra 10 til 20 medarbeidere, og ny kompetanse har nylig blitt hentet inn på tre viktige satsningsområder: warehousing, supply chain management og IT.

Spennende planer

– Vi har ytterligere spennende planer for å møte den økende etterspørselen etter spisskompetanse på transport og logistikk, forteller Iversen.

Han viser til at stadig flere norske virksomheter velger å outsource logistikkdelen, og alt tyder på at det norske markedet vil vokse betydelig fremover.

Anbefaler oursourcing

- Kun 5% av norske virksomheter henter i dag inn ekspertise og løsninger utenfra. I Sverige er tallet 15%, og i England hele 50%. Snittet i Europa ligger på 30%-40%. Outsourcing frigjør tid, penger, energi og fokus til kjernevirksomheten, sier Iversen og fortsetter:

- IT blir også en stadig mer integrert del av virksomhetenes hverdag, og det å få systemene til å spille på lag er en viktig kompetanse. Her kan vi komme inn som en uavhengig profesjonell rådgiver og tale kundens sak ovenfor transportørene.