Tollpost og NHO frikjent

Brøt ikke tariffavtalen på terminalen i Bergen.

Publisert Sist oppdatert

 Arbeidsretten har gitt NHO og Tollpost Globe medhold i at bedriften ikke bryter tariffavtalens omfangsbestemmelser ved selskapets terminal i Bergen. Dommen var enstemmig.

Transportarbeiderforbundet hadde saksøkt Tollpost og NHO fordi de mente at sjåfører ble brukt til terminalarbeid ut over det omfangsbestemmelsen i Speditøravtalen gir anledning til.

1. nestleder i Transportarbeiderforbundet, Lars Johnsen, sier at dommen setter situasjonen tilbake til tiden før 2010, da dagens omfangsbestemmelse ble tatt inn i tariffavtalen.

- Det vi trodde vi fikk avklart ved tariffoppgjøret i 2010 gjelder ikke, i alle fall ikke for terminalen til Tollpost-Globe i Bergen. Vi mener omfangsbestemmelsen vi fikk til etter tre uker i streik for tre år siden var krystallklar, men dessverre er ikke Arbeidsretten enig med oss, sier Lars Johnsen, ifølge Fri Fagbevegelse.

Han understreker at terminalarbeid skal utføres av terminalarbeidere, ikke av lastebilsjåfører.

I omfangsbestemmelsen heter det blant annet «at terminalarbeidet i hovedsak skal utføres av terminalarbeidere, og i hovedsak baseres på faste heltidsstillinger.» Videre «at distribusjonssjåfører og linjesjåfører kan laste og losse egen bil.»

Omfangsbestemmelsen i Speditøravtalen, som Arbeidsretten skal ta stilling til, kom inn i 2010, etter en 3 ½ uker lang streik.