Tollpost-terminal på Langhus

Tollpost Globe AS starter i høst byggingen av en av Norges største godsterminaler på Langhus i Ski.

Publisert Sist oppdatert

Transportgiganten har inngått 15 års leieavtale med Bulk Eiendom AS. Bulk står også for utbyggingen av terminalen på Fugleåsen i Ski, og som skal være i drift fra juni 2014.

Nærmere 1500 m2 i den 12.444 m2 store terminalen er øremerket kontor/personalrom.

Effektiv

- En ny terminal muliggjøre en mer effektiv drift, positive miljøeffekter og bedre transportløsninger for våre kunder, sier økonomidirektør i Tollpost, Runar Steen.

Etableringen på Fugleåsen vil dra nytte av god infrastruktur som inkluderer nær forbindelse til E6, E18 og Oslofjordtunnelen samt nærhet til jernbaneterminalen på Alfaset.

Attraktivt område

Tollpost Globe vil disponere et netto tomteområde på ca. 60 mål som er omtrent 25% av det 240 mål store området og dermed største enkeltprosjekt på Fugleåsen. Det er det tredje prosjektet Bulk Eiendom etablerer på sin logistikkpark i Ski kommune.

Bulk Park Fugleåsen

- Vi er veldig stolte over at Tollpost Globe har valgt å etablere seg hos oss på Bulk Park Fugleåsen, sier Peder Nærbø, partner i Bulk Eiendom.

- Tollpost Globe befester at Bulk Park Fugleåsen er et hovedknutepunkt for logistikk på Østlandet og nå går vi inn i sluttfasen av etableringer der, sier Nærbø som regner med at området er nærmest fulltegnet i løpet av året og at det nå blir ennå mer press på de gjenværende prosjektene.

Tomten på 303 mål ble kjøpt uregulert av Ski Kommune og overtatt av Bulk Eiendom i desember 2010. Siden er den omregulert og opparbeidet samt at ett prosjekt er ferdigstilt og et annet under bygging. Ved etableringen av Tollpost vil eiendomsverdiene på Bulk Park Fugleåsen passere én milliard kroner.