Når en truck kjører gjennom sonen i maks 0,5 meter per sekund, måles og veies lasten automatisk.
Når en truck kjører gjennom sonen i maks 0,5 meter per sekund, måles og veies lasten automatisk.

Veier og måler i farta

Det nye systemet fra Scaleit registrerer nøkkeldata på lasten uten at trucken må stoppe.

Publisert

Drive-Thru Scanning kalles systemet som kan veie og scanne paller i farta.

En truck med gods kan kjøre gjennom en scannersone, med en hastighet opptil 0,5 m/s, uten å stoppe for veiing. Vekt og volum blir registrert i det trucken kjører gjennom sonen og en monitor gir umiddelbart tilbakemelding på godkjent status.

Dermed sparer man en operasjon med av- og pålossing for å veie godset.

Løsningen er et komplett system bestående av laserscannere, truckvekt, monitor, strekkodeleser og kamera. Scannerene registrerer lengde, bredde, høyde og volum og knytter dette sammen med kolli-ID, vekt og bilde. Alle data lagres i en database eller kan integreres mot kundens IT system.