Sjøgods-satsing i Midt-Norge

Nystiftede Kysthavnalliansen i Midt-Norge skal bidra til mer gods fra vei til sjø.

Publisert Sist oppdatert

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og Nord-Trøndelag Havn – Rørvik, som er under etablering, gikk tirsdag sammen om å danne Kysthavnalliansen.

Den nye alliansen overføres etter hvert til det nye havneselskapet i Nord-Trøndelag.

Landets største tiltak

- Alliansen skal arbeide for å overføre mer gods fra vei til sjø. I første omgang sjøtransport av fisk fra kysten av Midt-Norge til Kontinentet, forteller havnefogd Paul Ingvar Dekkerhus i Vikna som står sentralt i dette arbeidet.

Han viser til at sjøtransport av laks og hvitfisk fra Midt-Norge representerer et av landets største tiltak for overføring av gods fra vei til sjø.

- Potensialet tilsvarer mer enn 3000 vogntog årlig, understreker Dekkerhus.

Stort potensiale

For samarbeidspartner Kristiansund og Nordmøre Havn/Hitra Kysthavn er antallet semitrailere ut fra Hitra/Frøya over 16.000 pr. år. Mer enn halvparten av disse er rettet mot Kontinentet.

Samlet utgjør potensialet i dag et årlig redusert antall trailere på veinettet mellom Midt-Norge og Kontinentet på 12.000-13.000. I tillegg kommer returtrafikken på vei.

Utfordringer og muligheter

- Med den forventede produksjonsøkningen av fisk kan veitransporten dobles innen 2020. Vi ser både utfordringene og mulighetene i dette. Kysthavnalliansen i Midt-Norge skal åpne sjøveien for sjømateksporten, sier Dekkerhus.