Utfordringene står i kø, samferdsels-minister

Ketil Solvik-Olsen står overfor en rekke vriene oppgaver i sin nye jobb som samferdselsminister.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den 41 år gamle Frp-eren Ketil Solvik-Olsen fra Rogaland ble onsdag bekreftet som den blåblå-regjeringens kort på samferdselssiden. Med seg får han Bård Hoksrud som statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Her kan du se hele den nye regjeringen.

Vi spurte næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og transport, Erling Sæther, hva som ville bli de fem største utfordringene for den nye ministeren.

Sju utfordringer

Sæther klarte ikke begrense seg til fem punkter, men endte på sju:

1. Hvordan effektivt få halvert planleggingstid og samtidig få fullfinansiert sammenhengende prosjekter i en situasjon hvor vi har et utredningsbyråkrati som hindrer fremdrift og beslutninger om selv de enkleste ting?

2. Hvordan løse mobilitetsutfordringene for person- og næringstransport i Stor-Oslo og de øvrige større byer på en måte som gjør at fremkommeligheten er akseptabel om 10 år (få plass til ny jernbanetunnel, ny T-bane-tunnel, ny Fornebu-bane, ny E18 i vestkorridoren på statsbudsjettet, nytt intercity-nett)?

3. Hvordan forsvare fergefri E39 Stavanger-Trondheim innen 20 år i forhold til lønnsomheten og få plass til det i budsjettet sammen med punkt 1?

4. Hvordan få plass til et godt godstognett når en samtidig skal ha en ny rutemodell med 15 minutters frekvens på persontogene på Østlandet?

5. Hvordan sette JBV, eller en nyskapt organisasjon, i stand til å jobbe raskt, effektivt og planmessig for å ruste opp den jernbanen vi har (det er kritisk for godstogene)?

6. Hvordan legge til rette for at sjøtransport overtar en del av den ventede veksten av langdistanse godstransport?

7. Hvordan tilbakeføre fylkesvegnettet (tidligere riksveger før forvaltningsreformen) til staten og dermed legge grunnlaget for å legge ned fylkeskommunene etter at videregående skoler er overført til en kommunestruktur på ca. 100 kommuner?

- I listen over har jeg ikke tatt de mer prosaiske enkeltsaker som kabotasje, bombrikker, vinterproblematikk, kontrollregime og andre enkeltsaker som vi jo er opptatt av i vår lille andedam, kommenterer Sæther.

Kritisk til broilerkultur

Kjetil Solvik-Olsen har representert Fremskrittspartiet på Stortinget siden 2005, men han tok ikke gjenvalg i år.

Han ble i mai valgt til andre nestleder i Frp. Han har master i sosialøkonomi fra University of Toledo i USA, og har vært partiets finanspolitiske talsperson.

Han har tidligere uttalt seg sterkt kritisk til at stadig flere politikere mangler erfaring fra arbeidslivet.

- Vi går mot et stadig mer ensartet storting der representantene har tilbrakt hele sitt yrkesliv i politikken. De har sterke meninger om næringsliv, men de aner ikke noe som helst om hva som faktisk foregår i norske bedrifter, sa Solvik-Olsen til Klassekampen da han takket nei til gjenvalg til Stortinget.

Selv har 41-åringen jobbet på både familiens bensinstasjon i Bryne og som finansanalytiker. I 1997 og 1998 var han finansanalytiker i rederiet Leif Höegh & Co ASA før han fram til 2000 var prosjektleder i bilimportselskapet Møller US Import AS. I 2000 gikk turen tilbake til Leif Höegh der han ble ansatt som prosjektleder for e-commerce. Siden 2001 har han imidlertid vært politiker på heltid.

Håpefull Sæther

Erling Sæther har håp om at Solvik-Olsen kan være rett mann på rett plass.

- Det er håpefullt. Han er en solid og meget fornuftig kar. Og utnevnelsen er uttrykk for at de ønsker å gjøre store endringer og ta et krafttak innen samferdsel, sier Sæther.

Han har oppfattet samferdsel for første gang har vært et viktig område i en valgkamp, og har tro på at dette er et område der den blåblå regjeringen ønsker å levere siden både Høyre og Frp har flagget samferdsel høyt.

Han er imidlertid spent på hvor opptatt den nye regjeringen vil være av godstrafikk på sjø og bane – noe som ikke oppfattes som like «sexy» som å bygge ut veier.

- Det er vår oppgave, vi som jobber med gods på sjø og bane, å bringe dette fram og få det i «top of mind» hos statsråden og departementet, sier Sæther, som forteller at NHO Logistikk og Transport er godt forberedt.

- Vi har allerede mye dokumentasjon og innspill, som vi vil sende over til Solvik-Olsen så snart han får en epostadresse, sa Sæther til MT omtrent i det regjeringen ble utnevnt.

Powered by Labrador CMS