Milliarder fra blåblå

Finansminister Siv Jensen foreslår å øke veibevilgningene med vel 1,4 milliarder kroner i det blå tilleggsbudsjettet.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er 6,2% mer enn det tidligere rødgrønne budsjettforslaget for 2014.

Jernbane også

Regjeringen foreslår også økning til jernbaneformål med 100 millioner kroner. Beløpet er satt av til drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen. Økningen kommer i tillegg til 5,67 milliarder kroner i tidligere foreslått bevilgning til drift og vedlikehold av jernbanenettet.

400 millioner kroner går til vedlikehold på riksveinettet, 946 millioner kroner skal nyttes til investeringer, mens om lag 60 millioner kroner gjelder posten "Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene".

Veidekke

Av de økte bevilgningene til vedlikehold skal 100 millioner kroner nyttes til legging av veidekke, slik at det neste år blir brukt 1,1 milliarder kroner til dekkelegging. Dette betyr at vedlikeholdsetterslepet for veidekke ikke vil øke.

Resten av de økte vedlikeholdsmidlene, 300 millioner kroner, går til vedlikehold i tunneler.

For fylkesveiene betyr forslaget et løft, gjennom økt statlig tilskudd til fornying og opprusting. I tillegg foreslår regjeringen at rentekompensasjonsordningen for fylkesveier blir videreført med en låneramme på to milliarder kroner pr. år. Den forrige regjeringen foreslo at ordningen med årlige lånerammer skulle avvikles fra og med 2014.

Viktige formål

- Med dette følger vi opp regjeringens plattform på samferdselsområdet. Vi er også i gang med å forberede etableringen av et utbyggingsselskap for vei. Regjeringen foreslår dessuten å etablere et infrastrukturfond i tråd med forutsetningene i Sundvoldenerklæringen. 20 milliarder kroner blir foreslått som kapitalinnskudd til fondet i 2014, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Økte statlige riksveiinvesteringer inebærer redusert bompengeinnkreving.

Finansminister Siv Jensen la frem tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet 2014 kl. 10.00 fredag.

Powered by Labrador CMS