Lav logistikk-kompetanse i nordiske bedrifter

Og bedrifter med høyt utdannede logistikksjefer har en langt bedre leveringskjede enn andre.

Publisert Sist oppdatert

Det er et av funnene i Nordisk logistikkbarometer 2013, som ble presentert under Transport & Logistikk på Gardermoen mandag.

I sitt foredrag under innledningen av konferansen fortalte markedsanalytiker i Tollpost Globe Katrine Hansesætre, at bare 35 prosent av logistikkansvarlige i nordiske bedrifter har utdanning på masternivå. Det er en klar nedgang fra fjorårets undersøkelse.

- Dette kan skyldes at vi i år har endret utvalget av bedrifter noe, men nivået må likevel karakteriseres som lavt, heter det i undersøkelsen.

Og det lave utdanningsnivået er definitivt en svakhet, viser funnene i barometeret. Bedrifter der logistikkansvarlige har bachelor- eller mastergrad gjør det opptil 11 indekspoeng bedre i leveringskjeden enn de med lavere eller ingen utdanning.

- Vi ser at kjedeeffektiviteten blir bedre med høyere utdannelse i logistikkleddet. Dette er et område der jeg tror at man lett kan forbedre effektiviteten, sier Hansesætre.

Blant funnene er at 84 prosent av logistikk-kjøperne der logistikkansvarlige har mastergrad, har oversikt over hvor store logistikk-kostnader bedriften har mot gjennomsnittet på 67 prosent

Barometeret viser at finske logistikk-kjøpere skiller seg positivt ut fra kollegaer i Norge, Sverige og Danmark. Finske bedrifter legger større vekt på nær kontakt med sin logistikkleverandør, rådfører seg mest med leverandøren, og de oppnår en mer effektiv logistikk-kjede. Det gir finsk næringsliv et forsprang.

Nordisk logistikkbarometer er utarbeidet av PostNord Logistics og bygger på undersøkelse gjennomført av Respons Analyse. Besvarelsene kom i mai og juni 2013, og ble levert av logistikk- eller innkjøpsansvarlige eller ledere i forskjellige bedrifter.

Du kan lese barometeret her.