Jo Eirik Frøise, Prosjektleder for konferansen Transport & Logistikk 2019, Trond Andersen prosjektleder messe, Norges Varemesse, , Are Kjensli, administrerende direktør i NHO Logistikk & Transport, styreleder Hans Otto Vestli,  Påbyggergruppen i Norsk Industri  og Geir A. Mo administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund.
Jo Eirik Frøise, Prosjektleder for konferansen Transport & Logistikk 2019, Trond Andersen prosjektleder messe, Norges Varemesse, , Are Kjensli, administrerende direktør i NHO Logistikk & Transport, styreleder Hans Otto Vestli, Påbyggergruppen i Norsk Industri og Geir A. Mo administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund.

Flytter Transport & Logistikk 2019 til Lillestrøm

I 2019 slås Transport & Logistikk sammen med NLFs messe Transport, og blir arrangert på Lillestrøm.

Publisert

Norges Lastebileier-Forbund, Norsk Industri, NHO Logistikk og Transport og Norges Varemesse har inngått samarbeide om å arrangere Transport & Logistikk, konferanse og messe på Norges Varemesse 26. – 28. september 2019. Eventet blir dermed etter all sannsynlighet Norges desidert største møteplass for en samlet transport- og logistikknæring.

Som en direkte konsekvens av sammenslåingen forventer nå de nye partnerne økt oppmerksomhet i media og større gjennomslagskraft overfor politikere. Are Kjensli, NHO Logistikk og Transport, Geir A. Mo, Norges Lastebileier-Forbund og Jo Eirik Frøise fra Norsk Industri uttaler følgende:

Transport & Logistikk 2019

26. til 28. september

Mål for konferansen :
Over 15.000  besøkende
1000 konferansedeltagere
250-300 utstillere
130  foredragsholdere

Arrangører:
Norsk Industri, NHO LT, NLF,  Norges Varemesse og medarrangørene  Norske Havner, Logistikkforeningen og  Påbyggergruppen i  Norsk Industri

Målsetningen til Transport & Logistikk 2019 er å være en kvalitetsarena for både beslutningstakere som handler, og beslutningstakere og influensere som aktivt påvirker næringen. En kommer ikke utenom dette arrangementet om en vil kjenne pulsen på hva som beveger seg i bransjen, eller er opptatt av eksempelvis samferdselspolitikk, miljø, fornyelse og progresjon, bransjeutfordringer og produktnyheter.

Ivaretar særegenheter

Navnet har fått navnet «Transport & Logistikk 2019 – konferanse og messe», og dermed videreføres både konferansen Transport & Logistikk på Gardermoen og NLF-messen Transport.

- For alle parter har det vært viktige å ta vare på særegenhetene i de begge tidligere arrangementene.  Konferansen blir videreført i 2019 på samme måte som i år, men i nye lokaler og messen blir både større og bedre når konferanseutstillingen som vi har hatt på Gardermoen også blir med til varemesse. Dette gleder jeg meg stort til, sier en spent Frøise.

Men flyttet blir ikke helt permanent. NLFs messe arrangeres hvert tredje år, og tanken er at arrangementene slås sammen nettopp i de årene. Det blir med andre ord felles konferanse i 2019, 2022, 2025 og så videre. De to årene i mellom skal Transport & Logistikk foregå på The Qube, som vanlig.

Snart klart for årets konferanse

Om en drøy måned, 22. og 23. oktober, går årets Transport & Logistikk av stabelen som vanlig i The Qube, med et meget variert og spennende program

Her er det tatt grep for å knytte deltakere, næringsliv og politikere tettere sammen.

Les mer: Tettere på politikerne

Har du ennå ikke meldt deg på årets konferanse, må du skyndte deg å gjøre det her.