Nytt utkast for NSAB

De alminnelige bestemmelsene for godstransport er under revisjon og et utkast til avtale med speditørene foreligger. Nå ønskes innspill innen 15. august.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vareeierne i Norge har gjennom representanter fra Norsk Industri og NHO gjennomført forhandlinger med NHO Logistikk og Transport og deres nordiske søsterorganisasjoner for å revidere de alminnelige bestemmelsene for godstransport – NSAB. Nå foreligger et utkast til avtale med speditørene.

– Nå ønsker vi innspill fra transportkjøperne, sier fagsjef for transport og logistikk i Norsk Industri, Jo Eirik Frøise.

Det har vært gjennomført forhandlinger mellom representanter fra alle de nordiske landene innen Nordisk Speditørforbund og representanter tilsvarende fra vareeiersiden. NHO og Norsk Industri har representert vareeiersiden fra norsk side. Sverige har vært representert ved Svensk Næringsliv og ICC Sverige, Danmark ved Dansk Erverv, og Finland ved EK og ICC Finland.

Kommentarer og innspill til det fremforhandlede dokumentet kan sendes til enten advokat og direktør for næringsjuridisk avdeling i NHO Ingebjørg Harto eller fagsjef i Norsk Industri Jo Eirik Frøise innen 15. august 2015.

Kvalitetssikring

- Siden vi i 2010 ble invitert inn til forhandlinger med speditørsiden i Norden, har vi gjort betydelige anstrengelser for å kvalitetssikre arbeidet på brukersiden. Vi har gjennom flere spørreundersøkelser mottatt svar fra over 400 NHO-bedrifter om deres erfaringer med NSAB 2000. I tillegg har vi gjennomført en rekke møter med bedrifter, både en-til-en-møter og fellesmøter, for å få utdypet relevante spørsmål og kvalitetssikre arbeidet underveis i forhandlingene. Arbeidsgruppen på transportbrukersiden har også i flere omganger leid inn ytterligere konsulenttjenester for å sikre at arbeidet er i tråd med næringens interesser, noe som har tilført forhandlingene gode innspill. I flere forhandlingsmøter med speditørsiden har også konsulenten deltatt som rådgiver og kommet med nyttige innspill direkte, meddeler Frøise.

Da forhandlingene ble avsluttet i mars 2015, og det forelå et omforent forslag til nye regler, ble det fra transportbrukersiden leid inn ekstern juridisk bistand med spisskompetanse innenfor transportrett via advokatfirmaet DLA Piper ved advokat Asbjørn Aanesen. Dette ble gjort for å kvalitetssikre at forhandlingsresultatet er i tråd med gjeldende rett i Norge.

Godt nordisk samarbeid

- Den norske forhandlingsgruppen har også hatt god kontakt med brukersiden i både i Sverige, Finland og Danmark. Vi har her hatt flere egne møter for å fremme felles krav for brukersiden. I tillegg har vi i samarbeid med Danske Erverv engasjert advokat Henrik Thal Jantzen i KromannRuemert, som også deltok i arbeidet med NSAB 2000, for bistand og innspill under forhandlingene. Advokat Asbjørn Aanesen, DLA Piper, har også bistått i avslutningen av arbeidet for kvalitetssikring av avtaleutkastet mot norsk transportrett, understreker Frøise.

Forhandlingsgruppen har i tillegg hatt særskilte møter med speditørsiden i Norge, NHO Logistikk og Transport, og har i disse møtene fått gjennomslag fra transportbrukersiden for enkelte nasjonale unntak.

Dokumentet er framforhandlet på engelsk og er oversatt til norsk av Allegro språktjenester i Bergen. Den norske oversettelsen er omforent og godkjent av både transportbrukersiden og speditørsiden i eget møte.

Ny NSAB 2015

- Brukersiden i Norge har fremlagt og fått gjennomslag for en rekke endringer under forhandlingene, men selvsagt ikke alle. Våre innvendinger med alternative endringsforslag er meddelt forhandlingsledelsen på brukersiden, og er således spilt inn i den nordiske forhandlingsprosessen mellom speditørforbundene og brukersiden, påpeker Frøise.

For brukersiden i Norge har de viktigste punktene å få gjennomslag for vært synspunktene om at det foreslåtte nye "Tender-vedlegget" ikke skal være en del av NSAB 2015, og uansett ikke skal gjelde i Norge, samt §§ 1 og 26.

For å se gjeldende NSAB og fremforhandlet NSAB 2015 henviser vi til Norsk Industris hjemmeside: www.norskindustri.no/Om-Norsk-Industri/Aktuelt/revisjon-av-betingelser-for-transport-i-norge/

 

 

Powered by Labrador CMS