Kortet som kan spare Norge for milliarder

I slutten av november ble Innkjøpskortet lansert. Kortet kan bidra til at milliarder av skattekroner blir spart.

Publisert Sist oppdatert

NIMA-Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk lanserte i slutten av november kompetansebeviset Innkjøpskortet. For å bli innehaver av kortet, må man bestå Innkjøpstesten som tas elektronisk under kontrollerte forhold.

Kortet vil være et bevis på at innehaveren har god kompetanse innen offentlige innkjøp og anskaffelser.

Det offentlige kjøper inn varer og tjenester for over 400 milliarder hvert år, private for 350 milliarder. Hvis bare en prosent forvaltes feil, utgjør det 7,5 milliarder kroner årlig. Det viser tydelig hvor viktig det er at innkjøpere innehar et minimum av kompetanse.

Den første som mottok kortet etter bestått prøve, var innkjøpsansvarlig og økonomisk rådgiver i Nittedal kommune, Patricia Pacyna.

- Innkjøpstesten er en suveren indikator på hvor mye og hvilken type kompetansehevingstiltak ledelsen bør bruke ressurser på. Derfor er de viktig at innkjøpere får tilgang til å ta denne testen. Ikke for å avdekke sine mangler, men for å avdekke de områder der det er nødvendig med kompetanseheving, uttaler Pacyna.

Innkjøpstesten kan tas anonymt. På denne måten kan den som leder en innkjøpsavdeling, kartlegge kompetansebehovet og sette inne nødvendige tiltak.

Som kommunal innkjøpsansvarlig, ser hun viktigheten av at det nå kommer et verktøy som Innkjøpskortet.

- På denne måten blir det mye lettere og kartlegge kompetansenivået hos innkjøpere rundt omkring. Både for de som sitter daglig med innkjøp, men ikke minst, også for ledelsen i kommunen. Ved at de avdekker hvor skoen trykker, blir det lettere å implementere kompetansehevende tiltak deretter, poengterer Pacyna.

Les mer om Innkjøpskortet på Nimas hjemmesider.