Konserndirektør i Posten Tone Wille.
Konserndirektør i Posten Tone Wille.

- Ikke grunnlag for daglig postomdeling

Hver husstand får bare tre adresserte sendinger i uken. Posten-sjef Tone Wille er klar på at det er på tide å droppe omdeling hver dag.

Publisert

- Markedsutviklingen presser frem behovet for videre omstillinger av postnettet. Hver husstand mottar kun tre adresserte brevsendinger i uken. Da er det ikke lenger grunnlag for daglig postomdeling. For aktører med spesielle behov, for eksempel avisene, er det nødvendig å finne alternative løsninger, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

Uttalelsen kommer i forbindelse med offentliggjøringen av Posten Norges tall fra tredje kvartal. De viser blant annet en nedgang i brevvolumene på 15,5 prosent fra fjoråret. 

Tidligere har Tone Wille sagt at det på sikt vil være naturlig med postomdeling bare én dag i uken

Posten Norges omsetning i 3. kvartal var 5 643 mill. kroner, en reduksjon på 2,8 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2017. Justert driftsresultat ble i 3. kvartal 126 mill. kroner, melder Posten i en pressemelding.

Logistikksegmentet økte omsetningen med 451 mill. kroner til 12 604 mill. kroner hittil i 2018. Organisk vekst var 4,9 prosent. Justert driftsresultat for segment Logistikk var 87 mill. kroner i 3. kvartal, 10 mill. kroner bedre enn samme periode i 2017. Resultatet var preget av en svak start på året, hovedsakelig som følge av ekstra ressursbruk ved innkjøring av ny terminalstruktur.

- Det er gledelig at vi i 3. kvartal nå kan begynne å se effekter av de varslede effektiviseringstiltakene på flere områder, og at justert resultat for logistikksegmentet er bedre enn samme kvartal i fjor. Det samlede resultatet for logistikkområdet er imidlertid fortsatt ikke på tilfredsstillende nivå, og arbeidet med forbedringstiltak fortsetter, sier Wille.

Det norske pakke- og godsnettverket er i en omfattende omleggingsprosess som vil pågå frem til 2020.