Slik skal skipet «Topeka» se ut. Foto: NCE Maritime CleanTech/NTB
Slik skal skipet «Topeka» se ut. Foto: NCE Maritime CleanTech/NTB

25.000 vognlaster fra vei til sjø

Wilhelmsen bygger verdens første hydrogen-drevne frakteskip som bidrar til å flytte mer enn 25.000 vognlaster fra vei til sjø.

Publisert Sist oppdatert

Flere medier melder torsdag om Wilhelmsen-rederiet og partnerne som har fått 80 millioner kroner i støtte fra EU for å realisere pionér-prosjektet til havs.

Ifølge sjef for det maritime nettverket NCE Maritime Cleantech, Hege Økland, kan skipet redusere utslippene med 20.000 tonn CO₂.

Verdens første hydrogendrevne frakteskip skal sjøsettes i 2024.

Milepæl med «Topeka»

Wilhelmsen-rederiet og partnere presenterte planene til Equinor og Norsea Group i Dusavik i Stavanger torsdag.

Skipet får navnet «Topeka» og skal frakte gods mellom oljebaser langs norskekysten. Det skal også frakte flytende hydrogen, i tillegg til å bruke hydrogen som drivstoff.

– Denne dagen er en milepæl. Dette kan for alvor markere starten på hydrogeneventyret, sa Økland da hun presenterte planene torsdag.

Hun mener prosjektet er viktig på tre måter: Det utvikler hydrogenteknologi, last flyttes fra vei til sjø og utslippene reduseres.

Koster 300 mill.

Prosjektet har nå fått 80 millioner kroner i EU-støtte gjennom programmet Horisont 2020. Totalt er det anslått at skipet vil koste rundt 300 millioner kroner.

Resten av finansieringen er foreløpig ikke endelig avklart, men Wilhelmsen har tidligere varslet at de også vil søke Enova om støtte.

– Gir framtidstro og optimisme

Til stede under presentasjonen var også Jan Eyvin Wang, direktør for industrielle investeringer i Wilhelmsen og olje- og energiminister Tina Bru (H).

Ifølge Wang ble skipet tegnet og designet av rederiet som et nullutslippsskip allerede i 2005, og hvor planen var sjøsetting i 2025. Nå kommer skipet ett år tidligere.

Wang viser til at målsettingen er å ta i bruk teknologien verden over, og at dette bare er staten på noe stort.

– Dette skipet skal seile relativt korte distanser. Men ser vi at teknologien virker, kan den også brukes på fartøy som seiler langt. Da tror jeg vi kan få slike skip i trafikk fra 2030, sier Wang.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) mener prosjektet skaper framtidstro og optimisme.

– Dette er banebrytende. Vi må knekke hydrogenkoden, og dette er et godt eksempel på det, sier Bru og understreker at det å flytte godstrafikk fra vei til sjø har vært et uttalt mål fra norske myndigheter lenge.