Holmsbu Hotel og Spa var valgt som arena for Årskonferansen som nå er avlyst.
Holmsbu Hotel og Spa var valgt som arena for Årskonferansen som nå er avlyst.

Måtte avlyse på Holmsbu

Manglende påmelding gjør at Logistikkforeningen.no Østlandet har måtte avlyse Årskonferansen, men styret har samtidig en gladnyhet.

Publisert

Østlandsavdelingen i Logistikkforeningen hadde i år valgt å flytte Årskonferansen som tradisjonelt har vært arrangert på Kiel-fergen Color Magic, til Holmsbu Hotel og Spa. Selv om styret hadde fått på plass et svært spennende faglig program, ble flyttingen dessverre ingen suksess.

Logistikkforeningen.no

Logistikkforeningen.no (tidligere NTLF), ble stiftet i 1966 og har over 900 medlemmer. Foreningens formål er å skape et faglig utviklende forum innen logistikk. Ved sin virksomhet skal foreningen fremheve og understreke den store betydningen det er for landets næringsliv og offentlig forvaltning å ha en velorganisert og rasjonell materialflyt/administrasjon.

Kontaktinformasjon: 
HOVEDSTYRET:
Robert Skaugrud
[email protected]

AVDELINGER:
Hedmark og Oppland
Styreleder Robert Skaugrud
[email protected]

Rogaland
Styreleder Kurt Ommundsen
[email protected]

Trøndelag
Leder Lars Inge Fenes
[email protected]

Vestfold og Telemark
Styreleder Petter Ellefsen
[email protected]

Vestlandet
Styreleder Espen Andersen
[email protected]

Østfold
Styreleder Stig Gustavsen
[email protected]

Østlandet
Leder Kine Stirler Alm
[email protected]

Les mer på Logistikkforeningen.no

 Ikke nok påmeldte

- Styret har i dag, med tungt hjerte, likevel besluttet å ikke gjennomføre konferansen, som i år var lagt til Holmsbu Hotel og Spa. Vi har dessverre ikke fått det deltagerantallet vi trenger for å sikre en god og bærekraftig konferanse. Til tross for et faglig sterkt og innholdsrikt program, ble det vanskelig å omstille årskonferansen fra den tradisjonelle turen med Color Magic til mer landfaste Holmsbu, skriver styreleder Kine Stirler Alm i en epost til medlemmene.

Styret vil etter påske gjennomføre en evaluering og gjennomføre en spørreundersøkelse for å få et bilde av hva slags tilbud medlemmene ønsker seg.

Styret jobber videre med å lage spennende frokostseminarer i tiden framover, og vil holde medlemmene løpende oppdatert om kommende arrangementer.

 Utvider Østlandet

Det er nå også klart at Logistikkforeningen.no Vestfold og Telemark innlemmes i Logistikkforeningen.no Østlandet.

- Dette betyr at vi fremover har et større geografisk nedslagsfelt, også for bedriftsbesøk, informasjonsutveksling og kontakter medlemmene imellom, sier Stirler Alm.