Illustrasjon av den planlagte fabrikken ved Sandessjøen.

Satser på hydrogen-produksjon og -bunkring i Sandnessjøen 

Helgeland Havn og hydrogenprodusenten GreenH planlegger et storskalaanlegg for produksjon og bunkring av grønt hydrogen på Horvnes ved Sandnessjøen.

Publisert Sist oppdatert

På Horvnes industriområde i Alstahaug kommune skal GreenH tilby grønt hydrogen produsert fra strøm og vann. Selskapet har nylig inngått en opsjonsavtale med Helgeland Havn på et areal på 25 mål nord for dagens utfylte område. Norconsult har gjort innledende geotekniske vurderinger og arbeidet med regulering og opparbeidelse av tomten kan starte allerede i første kvartal neste år. Målsettingen er å være i kommersiell drift i løpet av 2027.

Axel Klafstad, leder for forretningsutvikling i GreenH

– Vi opplever betydelig interesse fra mulige kunder, særlig innen maritim sektor som har stort fokus på å redusere utslipp. Siden oppstarten av prosjektet har vi samarbeidet tett med flere mulige avtagere på hydrogen, oksygen og varme, sier Axel Klafstad, leder for forretningsutvikling i GreenH i en pressemelding.

Skal utnytte varme og oksygen

I umiddelbar nærhet til området planlegger Nordland Settefisk et settefiskanlegg. Anlegget kan benytte oksygenet direkte fra hydrogenfabrikken. I tillegg har selskapet dialog med Helgelandsbase om utnyttelse av overskuddsvarmen til oppvarming av basen. 

– Utnyttelse av restproduktene oksygen og varme er essensielt for oss for å sikre lokale ringvirkninger og sirkulærøkonomi i prosjektene. Det er flott å se at aktører som Nordland Settefisk og Helgelandsbase er framoverlente og ønsker det samme, sier Klafstad.

Helgeland Havn og GreenH har vært i tett dialog i lengre tid om utviklingen av prosjektet. GreenH er tydelige på at havnens engasjement har vært helt nødvendig for at hydrogenprosjektet nå legges til Sandnessjøen. Også havnedirektøren er fornøyd med samarbeidet. 

– Skipsfarten skal inn i en nødvendig, grønn omstilling. Da må Helgeland Havn også tenke fremover for å fortsette å være et attraktivt anløp, og vi er derfor svært fornøyde med å endelig kunne dele nyheten om at det kommer et storskalaanlegg for grønt hydrogen her i Sandnessjøen. Nå skal vi fortsette det gode samarbeidet for å realisere planene, sier Laila Brunvold, havnedirektør i Helgeland Havn. 

Sandnessjøen har mer enn 60,000 årlige havneanløp fra 1,100 skip, og egner seg derfor godt som et fremtidig knutepunkt for grønt hydrogen. Nylig annonserte Enova et kommende program for produksjon og bunkringsanlegg for hydrogen til maritim sektor, og selskapet vurderer nå om de skal delta i utlysningen med prosjektet.

– Industriområdet på Horvnes ligger midt i skipsleden og er meget godt plassert til å bli et maritimt knutepunkt. Det betyr at fremtidens fartøy som går i jevnlig trafikk rundt Helgeland vil kunne bunkre grønt hydrogen i Sandnessjøen. Vi har jobbet godt med GreenH rundt dette prosjektet, som vi opplever som en seriøs aktør i en fremtidsrettet næring. Det er veldig positivt for kommunen at prosjektet går mot realisering, sier ordfører Peter Talseth (Sp).

I likhet med GreenH sine anlegg som planlegges i Bodø, Kristiansund, Rogaland og på Slagentangen, vil også et storskalaanlegg i Sandnessjøen ha positive, lokale ringvirkninger. 

– Skaper arbeidsplasser

– Basert på våre erfaringer, antar vi at anlegget kan skape 10–20 årsverk som er direkte eller indirekte tilknyttet produksjon og bunkring. I tillegg til arbeidsplasser og verdiskapning, kan det også bety fremtidig produksjon av konkurransedyktig priset hydrogen til kjøretøy og industrianlegg, eller andre piloteringer, sier Klafstad.

Nettselskapet Linea planlegger en betydelig forsterkning av nettet inn til Sandnessjøen med nye linjer fra Alsta til en ny trafostasjon på Strendene. 

– Vi har hatt god dialog med GreenH siden oppstarten av prosjektet. GreenH sin etablering er med å understøtte viktigheten av å øke kapasiteten. Så vi er positive til planene, sier Steinar Benum, daglig Leder i Linea.

GreenHs prosjekter i Nordland

GreenH jobber for å utvikle flere knutepunkter for hydrogenproduksjon som ligger nærmest mulig sluttbrukerne. I august annonserte selskapet at de har signert en kontrakt med Torghatten Nord som omfatter 15 års leveranseavtale på hydrogen til Lofoten-fergene.

Anlegget i Bodø vil ha en kapasitet på 6 – 10 tonn hydrogen per dag, og omfatte anlegg for salg og distribusjon av oksygen samt utveksling av varme til fjernvarmenettet. Per i dag er det ingen som driver storskalaproduksjon av grønt hydrogen i Norge, men med prosjektet i Bodø ligger GreenH an til å bli en av de første produsentene som kommer i gang.

Det er få etablerte løsninger for bunkring av hydrogen. GreenH har utviklet en løsning for direktebunkring fra anlegget til fartøy. Denne løsningen skal i første omgang realiseres i Bodø. I Sandnessjøen vil selskapet etablere den samme løsningen for direktebunkring samt muligheten for å løfte containere med hydrogen om bord i fartøyet. 

Powered by Labrador CMS