Helge Orten er Stortingets nye spydspiss for samferdselssatsingen. Foto: Per Dagfinn Wolden
Helge Orten er Stortingets nye spydspiss for samferdselssatsingen. Foto: Per Dagfinn Wolden

Samferdselens nye spydspiss

Som ny leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité får Helge Orten (H) hovedansvar for å skaffe til veie flere hundre milliarder kroner til vei, bane og trafikale tiltak de neste fire årene.

Publisert

Dette er potten med penger som ligger i Nasjonal transportplan.

Det er det uhyre ambisiøse målet som ligger i den vedtatte transportplanen. Orten vil ikke gi garantier for at han lykkes.

– Jeg vil ikke gi noen garantier. Det jeg derimot kan love er at jeg skal jobbe knallhardt for at vi skal klare å få bygget alle de prosjektene som er vedtatt i Nasjonal transportplan, sier Orten.

Han føler seg sikker på at samferdsel vil være et satsingsområde for denne regjeringen også de neste fire årene.

– Må ikke havne bakpå

Torsdag kom statsbudsjettet. For 2018 foreslår regjeringen å bevilge 67,5 milliarder kroner til samferdsel, en økning på 4,1 milliarder kroner, eller 6,5 prosent, fra saldert budsjett 2017.

– Det er også nødvendig for å unngå at vi havner bakpå i investeringer i veger, jernbane og havner, sier den nye lederen i Stortingets Transportkomité.

– Mitt mål er at vi skal klare å bygge så mye billigere at vi får flere prosjekter for de pengene vi bevilger. Selskapet Nye veier har vist at det er mulig, sier Orten.

En sjøens forkjemper

Orten er også en ihuga forkjemper for å løse sjømatutfordringene i Midt-Norge gjennom havnesamarbeid, og for en storstilt laksetransport fra Midt-Norge til kontinentet. Orten understreker viktigheten av å frakte mer gods sjøveien.

- Det er regjeringens mål at så mye gods som mulig skal gå sjøveien eller på bane, sier Orten.

Han understreker også at transport- og logistikkløsningene forutsetter at de er lønnsomme og gir minst mulig samfunnskostnad.

- Gods skal ikke gå fra terminal til terminal, men fra leverandør til kunde. I hver ende av en transportkjede står det som regel alltid en lastebil.

Den nye komitéen

Helge Orten (H) (leder), Solveig Sundbø Abrahamsen (H), Jonny Finstad (H), Jon Gunnes (V), Øystein Langholm Hansen (A), Nils Aage Jegstad (H), Tor André Johnsen (Frp), Kirsti Leirtrø (Ap), Siv Mossleth (Sp), Sverre A. Myrli (Ap), Arne Nævra (SV), Ivar Odnes (Sp), Ingalill Olsen (Ap), Morten Stordalen (Frp), Bengt Rune Strifeldt (Frp).