Viridis med partnere har ett av prosjektene som fr sttte i denne runden av Pilot-E. Foto: Viridis Bulk Carriers AS.
Viridis med partnere har ett av prosjektene som fr sttte i denne runden av Pilot-E. Foto: Viridis Bulk Carriers AS.

70 millioner til grønne prosjekter

Seks prosjekter får nå i alt 70 millioner kroner til å utvikle nye løsninger som reduserer utslippene fra transport til sjøs og gir bedre utnyttelse av energisystemet.

Publisert

FAKTA OM PILOT-E:

  • Pilot-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.
  • Pilot-E skal få frem nye, konkurransedyktige bedrifter innen området miljøvennlig energiteknologi.
  • Pilot-E samkjører de tilgjengelige finansieringstilbudene i virkemiddelapparatet og innebærer høyere forutsigbarhet for støtte, tettere oppfølging og sterkere koordinering.
  • Pilot-E skal redusere usikkerhet for bedrifter og gi dem bedre grunnlag for å planlegge – og dermed nå helt frem til markedet med nye løsninger.
  • Pilot-E støttes av Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet.
  • Medregnet denne siste tildelingen er det siden første utlysning i 2016 finansiert 26 prosjekter som involverer godt over 100 prosjektdeltakere, og som har mottatt i alt rundt regnet 500 millioner kroner i tilskudd.
  • For mer informasjon om Pilot E, se www.pilot-e.no .

Tre av prosjektene er rettet mot utslippsfri transport til sjøs, og tre prosjekter er rettet mot de store utfordringene i kraftnettet. Støtten gis gjennom Pilot-E, som er en felles samordnet finansiering i regi av Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Det er tre prosjekter som skal bidra til å redusere utslipp fra sjøtransport. Det første vil sørge for standardiserte løsninger for hydrogenforsyning og -bruk i maritim næring, det andre er et hydrogenknutepunkt og det tredje blir det første lasteskipet i en flåte som skal gå på ammoniakk som drivstoff.

Disse prosjektene vil sammen sørge for at man nå i større grad kan ta i bruk ammoniakk som drivstoff og at fartøyene bygges, og samler vareeiere som vil frakte varene sine utslippsfritt til sjøs.

- Det grønne skiftet vil kreve nye løsninger i verdikjedene innen transport og energi. Årets tildelinger viser at norske næringer vil ha en sentral rolle og er i tet når det gjelder å utvikle løsninger som er nødvendige for det grønne skiftet i Norge. Dette er løsninger som også har stort eksportpotensial, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

- Energi- og transportsystemet blir stadig mer integrert, enten det gjelder lading, fremstilling av hydrogen eller forsterking av kraftsystemet. Årets tildeling får frem gode prosjekter som retter seg mot dette. Pilot-E er et treffsikkert virkemiddel som mobiliserer godt og gir konkrete resultater, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

De tre prosjektene rettet ut utslippsfri maritim transport:

Viridis med prosjektpartnere: Tildeles totalt 13,8 millioner kroner (7 millioner kroner fra Forskningsrådet og 6,8 millioner kroner fra Innovasjon Norge) til utvikling, bygging og sjøsetting av det første ammoniakkfraktskip i en mindre flåte. Skipet skal benytte grønn ammoniakk som drivstoff. Prosjektet vil utvikle og ta i bruk en innovativ løsning for bruk av ammoniakk og et drivstoffeffektivt skipsdesign.

Heidelberg med partnere: Tildeles 8,5 millioner kroner fra Forskningsrådet. Ambisjonen er å utvikle standardiserte løsninger for hydrogenforsyning og -bruk i maritim næring. Dette skal gjøres i et stort konsortium teknologiselskaper og et bredt spekter med vareeiere som skal ta i bruk og skalere utslippsfrie løsninger.

Green H: Tildeles 5,9 millioner kroner fra Innovasjon Norge. I prosjektet vil de utnytte egnede lokasjoner for å bringe frem hydrogen for ulike formål, samtidig som sidestrømmer fra produksjonen tas i bruk og dermed bedrer økonomien knyttet til fremstilling av hydrogen.

- Denne tildelingen er en anerkjennelse av vår visjon, og markerer en milepæl i vår satsing mot en miljøvennlig flåtefornyelse. Gjennom FlexBulk prosjektet vårt skal vi bygge opp verdens første short-sea flåte basert på ammoniakk som drivstoff, og vi er glade for at norske myndigheter bidrar til å løfte frem innovative initiativer inn mot det grønne skiftet, sier Espen Nordstrøm i Viridis Bulk Carriers / Navigare Logistics

Tre prosjekter rettet mot utslippsfri utvikling av energisystemet

Kongsberg Digital med partnere: Tildeles 11,8 millioner kroner fra Forskningsrådet. Ambisjonen er å utvikle programvare til nettselskapene slik at de kan vurdere når, hvor og til hvilket formål fleksibilitet er tilgjengelig i eget nett, slik at det eksisterende nettet kan utnyttes enda bedre enn i dag.

Skagerak Energi med partnere: Tildeles 12,8 millioner kroner (6,4 millioner kroner fra Forskningsrådet og 6,4 millioner kroner fra Innovasjon Norge). I prosjektet skal det gjennom utvikling av digitale løsninger og modeller, gjøres mulig å se forbruk og produksjon innenfor et gitt område i sammenheng og aktivt benytte dette til bedre utnyttelse av kraftnettet.

Futurehome med partnere: Tildeles 14,3 millioner kroner fra Innovasjon Norge. Ambisjonen i prosjektet er å utvikle løsninger som gjør det mulig og enkelt for husholdninger å la egen energibruk i noe grad styres, for å forbedre det samledes systemets effektivitet. Løsningen vil integreres i deres smarthusløsninger.

Powered by Labrador CMS