PLANEN: Skisse av hvordan Viridis Bulk Carriers ser for seg et ammoniakkdrevet godsskip.

Skal gjøre skipsfarten grønn med ammoniakk

NORSK SAMARBEID: Navigare Logistics, Amon Maritime og Mosvolds Rederi går sammen om å skape et rent nullutslippsrederi, med skip som bruker ammoniakk som energikilde.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det er et nullutslippsfuel, inneholder ikke noe karbon, og vil «by default» være uten CO₂-utslipp.

OPTIMISTISK: Karl Arthur Bræin i Amon Maritime AS.

Det sier Karl Arthur Bræin i Amon Maritime AS til Moderne Transport ammoniakk. Amon Maritime går nå sammen med Navigare Logistics og Mosvolds Rederi og danner selskapet Viridis Bulk Carriers, som skal tilby shortsea bulktransport uten CO₂-utslipp og har ambisjon om å være en ledende aktør i det grønne skiftet i shipping.

– Viridis Bulk Carriers er klar til å ta en ledende rolle i det grønne skiftet i shipping industrien, og tilby våre kunder konkurransedyktige, karbonfrie logistikkløsninger uten å gå på bekostning av kapasitetene på våre skip, sier administrerende direktør Espen Nordstrøm i Navigare Logistics.

Viridis har mottatt støtte fra Grønn Platform-ordningen til forprosjektet «FlexBulk – Ammonia power». Sammen med Arena Ocean Hyway Cluster skal Viridis jobbe for å videreutvikle prosjektet og legge grunnlaget for en serie nybygg av utslippsfrie fraktefartøy. Målet er en serie med nullutslippsskip til bruk innen shortsea shipping, basert på ammoniakk.

FLERE VARIANTER: Viridis ser for seg ulike versjoner av skipet.

Energitett

Ammoniakk har en rekke fordeler sammenlignet med andre grønne løsninger, ifølge Bræin, blant annet rekkevidde og tilgjengelighet.

– Ammoniakk er vesentlig mer energitett enn hydrogen, så sammenlignet med hydrogenskip, kan vi gå lenger mellom hver bunkring, og vil ha tilsvarende den operasjonelle rangen dagens skip har. Om man vil få til et grønt skifte, er det viktig å gi kundene noe som er bedre eller minst like godt som dagens løsninger. Det kan vi med ammoniakk, forklarer Bræin. Rekkevidden vil være over 3000 nautiske mil.

En annen fordel er ifølge Bræin at ammoniakk er et produkt som allerede i dag både produseres og transporteres i stor skala. Dermed er en god del infrastruktur allerede på plass.

– Det eneste som mangler er at det ikke er lagt opp til å bunkre båter. Men når man har en såpass god range, gjør det også at du trenger mindre infrastruktur, sier Bræin.

Den må være grønn eller blå

En ting som må løses før ammoniakk-løsningen er helt utslippsfri, er at produksjonen er grønn eller blå. I dag produseres det cirka 180–200 millioner tonn ammoniakk årlig i verden – hovedsakelig fra nitrogen i atmosfæren, vanndamp og hydrogen fra reformering av naturgass, såkalt grå ammoniakk. For å få grønn ammoniakk må hydrogenet i ammoniakken i stedet komme fra spalting av vann ved hjelp av fornybar strøm. Dette er noe blant andre Yara skal i gang med. En annen er blå ammoniakk hvor den produseres på samme måte som grå ammoniakk men hvor man benytter seg av «carbon capture and storage»-teknologi (CCS).

For å sikre at ammoniakkdrift blir lønnsomt, må også prisingen endres. Per i dag er det et prisgap mellom ammoniakk og det tradisjonelle drivstoffet marine gassolje (MGO)

– Nå økes produksjonen, og da vil vi se at prisen på grønn ammoniakk kommer ned. Så ser vi at Europa også er i ferd med å gjøre det dyrere å forbrenne MGO i fremtiden, så den prisforskjellen vil forsvinne, sier Bræin.

På vannet i 2024

Viridis Bulk Carriers har ambisjon om å plassere de første nybyggordrene i 2022, og ha de første skipene på vannet fra 2024 og fremover. Viridis inviterer derfor ambisiøse bulkbefraktere, med mål om store utslippsreduksjoner, om å bli med i prosjektet.

– I FlexBulk-prosjektet vil vi bygge et karbonfritt bulklogistikknettverk gjennom et sett med fraktavtaler sammen med utvalgte kunder, betjent av en ny flåte med innovative, ammoniakk drevne skip, sier Nordstrøm i Navigare Logistics.

Det er i første rekke bulktransport Viridis skal beskjeftige seg med, men ser for seg en lang ulike konfigurasjoner av sine skip slik at de kan ta både prosjektlast som vindmøller, fôr og de fleste andre typer bulklast.

Skriker etter utskifting

Med den høye aldersprofilen på den europeiske kystflåten, ser Viridis et økende behov og etterspørsel etter nybygg.

– Med en gjennomsnittsalder på nærmere 30 år er den europeiske kystflåten på randen av en sårt tiltrengt fornyelsesprosess. Vår strategi er å møte etterspørselen ved å erstatte den aldrende flåten med nullutslippsskip. Slik hopper vi over gradvise utslippsreduksjoner, og går rett til en langsiktig, bærekraftig løsning, sier investeringsdirektør Jan Sigurd Vigmostad, i Glastad Holding / Mosvolds Rederi.

Powered by Labrador CMS