Det vil bli investert gigantiske beløp i vindinstallasjoner offshore de neste tiårene, og Norge kan bli en viktig bidragsyter.
Det vil bli investert gigantiske beløp i vindinstallasjoner offshore de neste tiårene, og Norge kan bli en viktig bidragsyter.

EU satser på havvind

Europa-kommisjonen ser for seg investeringer på 800 milliarder euro i energi fra havet frem mot 2050.

Publisert Sist oppdatert

Havvind vil utgjøre hovedtyngden av denne satsingen. – Dette er en viktig og ambisiøs strategi for havenergi. Her kan norsk maritim klynge bidra med kompetanse og teknologi, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Ifølge Norges Rederiforbund ser EU for seg vekst i installert havvindkapasitet fra dagens 12 GW til 60 GW i 2030 og 300 GW i 2050. Totalt ønsker Europa-kommisjonen investeringer på 800 milliarder EURO i energi fra havet frem mot 2050. Europakommisjonens satsing på havvind knyttes opp mot EUs Green Deal, som et virkemiddel for at EU skal oppnå klimanøytralitet innen 2050.

- EUs initiativ gjør det enda viktigere at også norske myndigheter raskt etablerer og avklarer rammebetingelsene for et hjemmemarked for utvikling av løsninger og kompetanse i Norge, sier Harald Solberg på rederi.no.

Rederiforbundet forteller videre at en rapport fra Menon, som ble publisert oktober 2020, viser blant annet at verden er i gang med å realisere prosjekter av større skala enn tidligere antatt. Dette vil bidra til en raskere kostnadsreduksjon – noe som igjen vil kunne føre til en økt produksjonskapasitet på om lag 40 prosent i 2050, sammenlignet med tall fra 2019, ifølge Menons basis-scenario. I et høy-scenario vil en norskbasert industri potensielt omsette for nærmere 85 milliarder kroner i 2050.

Rederiforbundets medlemmer har i flere år etablert seg innenfor havvind. Det er allerede betydelige leveranser fra norsk industri og rederinæring inn mot bunnfast havvind i dag, opplyser Rederiforbundet.

- Nå har Norge mulighet til å posisjonere seg for internasjonal vekst innen havvind. Det er viktig at rammebetingelsene legger til rette for aktørmangfold og god konkurranse, sier avslutter Harald Solberg.