Adm. direktør Kurt Ommundsen i Risavika Terminal så ingen virkning av boikotten fra transportarbeiderne. Først tre år etter er havnearbeiderstreiken avblåst. Foto: Per Dagfinn Wolden
Adm. direktør Kurt Ommundsen i Risavika Terminal så ingen virkning av boikotten fra transportarbeiderne. Først tre år etter er havnearbeiderstreiken avblåst. Foto: Per Dagfinn Wolden

Havnestreiken avblåses

Lars Morten Johnsen og havnearbeiderne må konstatere at boikotten avsluttes uten resultat.

Publisert

Og det mer enn tre år etter Transportarbeiderforbundets streik i Risavika Terminal (nå Westport) 1. november 2013.

- Det er gledelig at boikotten endelig er avsluttet, både for de lokale parter og for de involverte organisasjonene i LO og NHO, sier adm. dir. Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport (NHO LT).

Boikotten ble iverksatt i november 2013, med det formål å presse gjennom krav om å opprette tariffavtale med NTF ved bedriften. Kravet om tariffavtale har blitt avvist av NHO LT fordi hverken bedriften eller de ansatte ønsket slik tariffavtale, og det allerede gjaldt tariffavtale med LO-forbundet Industri Energi ved bedriften.

Når sympatiaksjonene nå er avsluttet setter det punktum for Norgeshistoriens lengste streik.

Holship-saken avgjorde

Holship-dommen fra Høyesterett før jul, gjør at Transportarbeiderforbundet avslutter boikott og sympatistreiker.

Forbundsstyret i Transportarbeiderforbundet møttes i dag for første gang etter at dommen i Holship-saken. I dommen fra Høyesterett som kom 16. desember i fjor, ble det klart at flertallet mente havnearbeidernes tariffavtale med fortrinnsrett og derigjennom mulighet til å bruke boikott som virkemiddel var i strid med EØS-avtalens artikkel om fri etablering.

Stopp i bidragene

Ifølge Fri Fagbevegelse tok forbundsstyret i dag konsekvensen av og vedtok å avblåse både boikotten av Risavika og sympatistreikene i Mosjøen og Tromsø. I vedtaket heter det også at utbetalingen av streikebidrag stoppes fra og med i morgen. Det betyr at åtte havnearbeidere i Stavanger, tolv i Tromsø, 16 i Mosjøen og 28 i Oslo mister den økonomiske støtten de har hatt.

På havnearbeidernes konferanse tidligere i uka, ble det ytret et ønske om at streikebidraget ble videreført ut måneden, men noe slikt forslag kom aldri på dagens forbundsstyremøte.

– Vedtektene sier at når streiken opphører, så opphører også streikebidraget. Skulle vi fortsatt å yte støtte til havnearbeiderne måtte det fått en annen form, men det økonomiske handlingsrommet til forbundet er svekka etter havnekonfliktene, sier leder i Transportarbeideforbundet, Lars Morten Johnsen.