Oslo Havn, her ved containerhavna på Sjursøya, samarbeider med Borg Havn, Moss Havn, Drammen Havn, Larvik Havn, Grenland Havn og Kristiansand Havn om prosjektet «Utslippsfri Oslofjord».

Klimasamarbeid ga gevinst

Oslofjordhavnene har i sommer fått 2,4 millioner i klimasatsstøtte fra Miljødirektoratet.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Havnene som er med i prosjektet «Utslippsfri Oslofjord» er Borg Havn, Moss Havn, Oslo Havn, Drammen Havn, Larvik Havn, Grenland Havn og Kristiansand Havn.

De syv havnene søkte sammen med Miljødirektoratet om 12 millioner til klimasatsprosjektet. De fikk 2,4 millioner kroner.

Havnesamarbeid verdsettes

- Vi er glade for å være blant de utvalgte, som får støtte. Vår felles søknad, og tildelt støtte, viser at Miljødirektoratet verdsetter havnesamarbeid med høye miljøambisjoner. Det er et godt utgangspunkt, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen i Oslo Havn.

Miljøsjef Heidi Neilson i Oslo Havn mener at havnene har en viktig rolle for å få redusere utslippene i transportsektoren.

- Økt sjøtransport og bruk av nullutslippsløsninger til kortere distanser på land, bidrar til transport uten store, økte utslipp. Det er viktig i Norges tettest befolkede område rundt Oslofjorden, sier Neilson.

Alle prosjekter fikk støtte

«Utslippsfri Oslofjord» søkte om støtte til ulike tiltak som medfører endringer i aktivitet eller utslipp. Målet er å ta i bruk flere konkrete nullutslippsløsninger i havnene rundt Oslofjorden. Alle de følgende prosjekter fikk tilsagn om støtte:

• Fjerne barrierer for bruk av landstrøm og ladestrøm

• Vurdere behovet for felles miljøkrav i Oslofjorden

• Spre kunnskap om potensialet for reduserte utslipp fra transport i havnebyer

• Smarte løsninger for å få ned driftskostnader

• Gratis lading for skip og havneutstyr

• Felles lading og testing av terminalutstyr, lastebiler og utstyr til nullutslippsbyggeplass

• Planlegge og etablere framtidens drivstoffstasjon

• Biogass til havnekunder nær kloakkrenseanlegg

Sammen blir vi sterke

- Det er viktig å etablere fast samarbeid mellom havnene med tanke på fremtidige tiltak, påpeker Oslo Havn på sine nettsider.

Tilskuddet til «Utslippsfri Oslofjord» ble kr. 2,4 millioner av totalt kr. 329 millioner utdelt. Miljødirektoratet øremerket kr. 97 millioner til utslippsfrie hurtigbåter. Direktoratet fikk rekordmange søknader til tilskuddsordningen "Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene».

Powered by Labrador CMS