Lønnshopp for lageransatte og sjåfører

Sjåfører, lageransatte og havnearbeidere ligger an til et ekstra lønnsløft i år. 

Mens årets ramme i tariffoppgjøret ble på 2,4 prosent, får havnearbeidere pluss lager- og sjåføransatte på NHOs tariffavtale for speditørbedrifter et tillegg på over sju kroner timen – en økning på nesten fire prosent, melder fagbladet FriFagbevegelse

Transportarbeiderforbundet og NHO Logistikk og Transport er blitt enige om at innen 1. februar 2017 skal minstelønna for de to tariffområdene opp til 90 prosent av gjennomsnittet av grunnlønnen pluss bonus for «arbeidere i alt» i henhold til tall fra Statistisk Sentralbyrå. Under årets forhandlinger var partene enige om at den summen lå på 217,91 kroner per time, og at 90 prosent av dette igjen utgjorde 196,12 kroner timen.

Dette blir altså bli den nye minstelønnen for tariffområdet etter den såkalte februarreguleringen. Dette vil gjelde sjåfører, lageransatte og havnearbeidere.

De ansatte i Schenker er ikke omfattet av februarreguleringen, men der lå snittlønna over gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, slik at de kun fikk det generelle tillegget på 50 øre timen.