Rammet av sanksjoner

EU utvidet fredag 8. april sanksjonene mot russiske selskaper. GTLK som eier av leasingselskapet i Hong Kong som har finansiert Havila Capella, er blant de sanksjonerte selskapene.

Publisert

Havila Kystruten legger til grunn at sanksjonene forhindrer GTLK å gjennomføre finansieringen av de tre gjenværende skipene som bygges på Tersan-verftet i Tyrkia.

- Støtter sanksjonene

- Vi støtter myndighetenes sanksjoner mot Russland og etterlever sanksjonsbestemmelser som myndighetene fastsetter. Vi arbeider nå med å få refinansiert Havila Capella for å bryte alle bånd med sanksjonerte og russiskeide selskaper, sier administrerende direktør Bent Martini.

- Havila Capella er det eneste av skipene våre som er finansiert og leases fra GTLK. De gjenværende skipene er eid av Tersan-verftet inntil vi overtar de.

Norsk flagg

Alle seilinger med Havila Capella planlegges å gå i henholdt til kommunisert ruteplan, og skipet er registrert i Norsk Ordinært skipsregister, med norsk flagg, norsk mannskap og norsk driftsselskap.

- Havila Kystruten er operatør av Havila Capella. Skipet er godkjent av norske myndigheter og tilfredsstiller alle krav i den norske sjøloven, slik at det kan seile under norsk flagg. Selv om vi har betalt leie til et russiskeid selskap, er skipet i alle praktiske formål norsk, forklarer Martini.

Ser etter alternativer

Martini forteller at rederiet har jobbet med alternativ finansiering i en god stund.

- Vi har vurdert det som nå har skjedd som et mulig utfall, og har i en periode arbeidet for å finne alternativ finansiering av våre kystruteskip, sier han.

Skip nummer to

På kort sikt har Havila Kystruten planlagt overtakelse av sitt andre skip, Havila Castor, i løpet av en ukes tid. Planlagt ruteoppstart er 10. mai fra Bergen.

- Den kortsiktige løsningen er å få overtatt Havila Castor så raskt vi kan. Den litt mer langsiktige løsningen er å finne en alternativ finansiering av de to siste skipene under bygging, samt hvordan vi løser Havila Capella som allerede er i drift, sier Martini.

- Uaktuelt

- Skipene som står på Tersan-verftet er frem til levering eid av verftet. Planen var å finansiere skipene gjennom leasingavtaler med GTLK Europe og GTLK Asia, to velrenommertere selskaper innen skipsfinansiering, men dagens verdensbilde gjør selvfølgelig sitt til at dette er helt uaktuelt for oss.

Martini sier det er vanskelig å tidfeste når ny finansiering er på plass, med at selskapet er godt i gang med arbeidet.

- Det handler om betydelige pengebeløp å finansiere fire kystruteskip, og det er komplekse øvelser. Det gjør at det vil ta noe tid før alt er landet. Vi skal forholde oss til gjeldende sanksjonsreglement og norsk lovgivning, når vi skal refinansiere våre skip, avslutter Martini.

Havila Kystruten vil komme tilbake med mer informasjon så snart situasjonen er mer avklart.

Powered by Labrador CMS