ETT HJUL I MASKINERIET: PostNords kommende anlegg i Hanekleiva syd for Drammen skal håndtere opptil 150.000 pakker i døgnet.
ETT HJUL I MASKINERIET: PostNords kommende anlegg i Hanekleiva syd for Drammen skal håndtere opptil 150.000 pakker i døgnet.

PostNord tredobler kapasiteten

BRUKER MILLIARDBELØP: Bygging og utvidelse av terminaler i flere byer medfører at PostNord kan håndtere rundt 550.000 pakker i døgnet innen 2024.

Publisert Sist oppdatert

Netthandelen har ført til en helt ny hverdag for PostNord. Fra å frakte store kvanta mellom bedrifter er hovedoppgaven i dag å frakte varer fra netthandelsbedrifter til forbrukerne. Det krever en annen type infrastruktur enn tidligere.

PostNord Norge investerer derfor én milliard kroner i nye terminaler for å møte veksten i netthandelen. Fire nye terminalprosjekter i Drammen, Bergen, Langhus og Trondheim skal til sammen kunne sortere 550.000 pakker i døgnet.

PostNord tror at det nye nivået netthandelen har kommet på som følge av covid-19, vil være virkeligheten også etter at pandemien har dratt dit pepper’n gror.

INVESTERER: Administrerende direktør i PostNord, Robin Olsen, forteller at det skal investeres milliardbeløp for å legge til rette for fortsatt vekst i netthandelen.
INVESTERER: Administrerende direktør i PostNord, Robin Olsen, forteller at det skal investeres milliardbeløp for å legge til rette for fortsatt vekst i netthandelen.

– PostNord skal investere for å kunne møte nordmenns nye digitale vaner, slik at pakkene skal komme raskt, trygt og mest mulig miljøvennlig frem, sier Robin Olsen, administrerende direktør i PostNord Norge.

Tredobling

Den viktigste forutsetning for å klare veksten og konkurransen med andre aktører er å kunne sortere pakker på en effektiv måte. Derfor investerer PostNord Norge nå i sorteringsanlegg i Bergen, Drammen, Trondheim og Langhus. Dette vil medføre at den totale sorteringskapasiteten vil ligge på cirka 550.000 pakker i døgnet i 2024, noe som er nesten en tredobling fra 2020.

– Hovedmengden av pakker kommer inn til Oslo med båt eller trailere. Derfor er det viktig å ha stor sorteringskapasitet rundt Oslo. Kapasiteten på Alfaset-terminalen i Oslo er sprengt, derfor utvides Langhus fra en mellomstor terminal med en kapasitet på cirka 50.000 pakker i døgnet til en stor terminal som kan håndtere 150.000 pakker i døgnet. I Drammen, på andre siden av Oslo, bygges det er helt ny terminal som også skal kunne sortere 150.000 pakker i døgnet, sier Olsen.

Pakker som skal til Midt- og Nord-Norge skal kjøres rett til Trondheim og sorteres der. Terminalen der utvides til å kunne sortere 100 000 pakker i døgnet. Alfaset blir et hovedsenter for godsleveranser mellom bedrifter og frakt med jernbanen.

Miljøsatsing

Mer netthandel gir mer varetransport, men mindre persontransport, fordi folk ikke behøver å kjøre like ofte til butikker eller kjøpesentre. Det betyr at et større ansvar for miljøet legges på varetransportørene.

PostNord-konsernet skal fjerne klimagassutslipp innen 2030. I de store byene er målet å bli utslippsfrie allerede i 2025. Det vil bli tatt i bruk flere og flere elbiler hvert år fremover. På lengre strekninger er målet å bruke mest mulig jernbane. I tillegg vil tunge biler gradvis bli byttet ut med nullutslippsløsninger.

– Den varslede økning i CO₂-avgiften til 2000 kroner per tonn vil gjøre det enklere å forsvare investeringer i utslippsfrie løsninger, men vi vil trenge effektive støtteordninger for å få dette gjennomført raskt, sier Olsen.

Powered by Labrador CMS