Slik kan det bli seende ut på kaia i Hammerfest, med blant annet folkebad, hotell og bibliotek.
Slik kan det bli seende ut på kaia i Hammerfest, med blant annet folkebad, hotell og bibliotek.

Godshavn skal bli ny bydel

- Det er ikke fugler på taket og våte drømmer. Nå er prosjektet realistisk, sier havnedirektør Per-Åge Hansen om planene om byutvikling av Hammerfest havn.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I samarbeid Boreal Norge, som også eier et stort bygg på havnen, har grunneieren Hammerfest Havn lenge ønsket å legge til rette for et helt nytt område i sentrum av Hammerfest. Med midler til grunnlagsinvesteringer fra miljøverndepartementet, kan arbeidet med planene nå starte for alvor.

Og – som hos de fleste andre norske byer som byutvikler, flyttes havnens desidert største og viktigste funksjon, godsterminalen, ut av byen for å skaffe et mer attraktivt område med funksjoner til nytt og glede for innbyggere, passasjerer og turister.

Miljøopprydding

Hammerfest Havn er blant 17 områder som er de sist årene har blitt prioritert for opprydding grunnet forurenset sjøbunn. Miljøtilstanden er klassifisert som dårlig til svært dårlig grunnet bly, kvikksølv og andre miljøfiendtlige stoffer. Noe av forurensingen av bunnsedimentene i havnebassenget, tilskrives nedbrenningen av byen under 2. verdenskrig, men også fra tidligere industri, avløp, verftsvirksomhet og gamle fyllplasser.

Risikovurderinger viser at sedimentene i deler av havneområdet utgjør en risiko for effekter på marine planter og dyr og menneskers helse.

På oppdrag fra Hammerfest kommune har Multiconsult utarbeidet en helhetlig tiltaksplan for miljøopprydding i havnen. I tiltaksplanen er det anbefalt en løsning med mudring i enkelte delområder og tildekking i andre deler av havnen. Dette for å tilfredsstille miljøkrav satt av Hammerfest kommune. Forurensede masser skal deponeres i og bak et cellespuntdeponi som planlegges i forbindelse med rehabilitering av eksisterende hurtigrutekai.

Får nytt havneareal

- Som en del av Ren Havn-prosjektet, skal vi som kjent bygge ut dagens kai. Med vegger av stål lager vi et nytt og lukket basseng hvor vi fyller alle miljøgiftene og alt gørra som renses opp av havna. Når dette støpes lokk på, får vi til sammen et areal på mellom åtte og ti mål tomt som vi nå skal utvikle, sier havnedirektøren til nyhetsportalen iFinnmark.

Hvordan sentrum blir, avhenger av hvem havnevesenet får med på planene. Havnedirektøren inviterer til workshop i juni.

Riving av gamle bygg starter i november. Bygging av nytt skjer etter 2023. Først skal aktører og investorer som vil bli med, finnes.

Flytter til Leirvika

I fremtiden vil kun kaien i Hammerfest sentrum benyttes til skip og båter med passasjerer — lokalbåter, hurtigruta og turistskip. All godstrafikk skal til Leirvika industriområde fem kilometer sør for Hammerfest.

- For å få til den havna vi ønsker oss er vi helt avhengig av både private og offentlige aktører. Men selvfølgelig; ingenting er klart og alt er mulig så lenge vi jakter etter de smarte synergieffektene, sier havnedirektøren til iFinnmark.

Ny styreleder i Hammerfest Havn, Terje Wikstrøm, påpeker at mens havnen skal stå for detaljreguleringen, skal andre inviteres inn i selve utviklingen av området.

Powered by Labrador CMS