PLANEN: Slik ser planene for terminalen på Sørli ut, med den nye Dovrebane-traseen tvers gjennom området. Tanken er å legge til rette for god tilkobling i alle retninger.

Vil gjøre Hamarregionen til et logistikksentrum

UNIKE MULIGHETER: – Vi ligger nærmere enn folk tror, sier Eli Bryhni, direktør i Hamarregionen.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

STAUTS: Dagens tømmerterminal på Sørli. Dagens Dovrebane går i bue helt til høyre i bildet. Samme spor vil du kjenne igjen i planskissen, men da inne på selve terminalen.

Under Transport & Logistikk på Gardermoen i oktober kickstartet de tre kommunene Hamar, Stange og Løten, som utgjør Hamarregionen, sin satsing på å tiltrekke seg logistikkaktører. Kommunene mener de sitter på gode kort på hånden, gjennom tilgjengelige og rimelige tomter, gunstig lokalisering og et attraktivt bo- og arbeidsmarked.

VIL BLI EFFEKTIVE: Erik Habberstad i Stange kommune håper å kunne legge til rette for moderne effektive løsninger på Sørliterminalen, blant annet systemer med lasting og lossing av tog uten bruk av trucker, som her fra et anlegg i Tyskland.

Innen logistikkeiendom snakkes det gjerne om «indrefileten», som en beskrivelse på de mest attraktive tomtene på aksen langs E6 mellom Vestby og Gardermoen. Men fra Gardermoen er det ikke mer enn 45 minutter videre langs E6 før du er på Hamar.

BYR SEG FREM: Hamarregionen ønsker å tiltrekke seg næringsliv og mener å ligge godt til rette for logistikk. Fra venstre: næringssjef i Stange kommune Erik Habberstad, næringskontakt i Løten kommune, Berte Sollerud Helgestad, næringssjef i Hamar Kommune Svein Frydenlund og direktør Eli Bryhni i Hamarregionen reiseliv og utvikling.

– Om områdene du nevner er indrefileten, er vi kanskje entrecôten. Den kan være minst like god, men du trenger ikke betale så mye, ler Eli Bryhni.

Gode forbindelser

Hun er direktør i Hamarregionen reiseliv og utvikling, som er et «idéskapende, initiativtakende og koordinerende organ» for kommunene Hamar, Løten og Stange, og forteller at kommunene har gode næringsområder tilgjengelige og gode forbindelser i de fleste retninger.

GODT SAMARBEID: Kommunene i Hamarregionen ser ikke på hverandre som konkurrenter, men som samarbeidspartnere. Her er næringssjefene i Stange og Hamar, Erik Habberstad og Svein Frydenlund, ved områdene Gålåsholmen og Trehørningen like nord for Hamar, der det er god plass til store etableringer.
PÅ VEI MOT ØSTERDALEN: Myklagard, kloss inntil riksvei 3 i Løten kommune, har gode muligheter for utvikling.

Det går firefelts motorvei helt fra Mjøsbrua 25 kilometer nord for Hamar til Svinesund, og det er her lastebiler som skal nordover fra Oslo uansett svinger av østover fra E6 og tar riksvei 3 gjennom Østerdalen. Det er kort avstand til Fylkesvei 24 og videre mot E16 og riksgrensen til Sverige. Dessuten er tilknytningene til jernbanenettet gode, både til Dovrebanen og østover mot Kongsvinger og Sverige.

Noe som definitivt vil komme regionen til gode er utviklingen av Sørli godsterminal i Stange.

Dette er i dag en tømmerterminal som ligger kloss inntil Dovrebanen, men som er planlagt bygget om til flerbruksterminal. I tillegg har den stort utviklingspotensial, også som avlastningsterminal for Alnabru der kapasiteten er sprengt.

SENTRALT: Stange næringspark ligger koss inntil E6, én mil syd for Hamar.

I 2027 skal den nye traseen for Dovrebanen stå klar, og det gir muligheter til mer effektiv drift av terminalen, samt tilgang på gode arealer rundt terminalen til interesserte logistikkaktører. Når ny trasé for Dovrebanen er på plass, vil terminalen kunne vokse og effektiviseres gjennom at det går an å kjøre ut fra terminalen i begge retninger. Dermed kan det gå godstog både nordover mot Trondheim, østover mot Kongsvinger og Sverige, samt sørover mot Oslo og videre mot Europa.

Vekstmuligheter

TETT PÅ: Kolostuen ligger kloss ved E6, og bare fire minutter fra Sørliterminalen og en drøy kilometer syd for avkjøringen til riksvei 3.

Totalt sett er det tilgjengelig 1400 mål ved terminalen som kan brukes til logistikkaktiviteter, forteller næringssjef i Stange kommune Erik Habberstad, mens han viser Moderne Transport rundt på tømmerterminalen.

– Det er ganske stor forskjell på oss og Alnabru når det gjelder potensialet for vekst. Her er det god plass, sier Habberstad.

Utvidelsesmulighetene, sammen med bare fem minutters kjøring til E6 og seks minutters kjøring til riksvei 3 gjør at det er unike muligheter på Sørli, mener Habberstad. På disse veiene passerer det rundt 3000 lastebiler i døgnet – flere enn det gjør over Svinesund, påpeker han.

BATTERIFINALIST: Heggvin var en fire finalister i kampen om den store batterifabrikken til Equinor, Hydro og Panasonic planla før prosjektet ble avblåst. Men her ligger til rette for eventuelle andre som vil lage batterifabrikk eller andre typer virksomhet.

Er allerede et tech-sentrum

Hamar har flere bein å stå på enn eventuelle fremtidige logistikkområder. Byen fikk nylig blant annet status som Unesco Creative City. Creative Cities Network ble opprettet av UNESCO i 2004 for å fremme samarbeid mellom byer som har kreativitet som driver for bærekraftig byutvikling. Hamar er den første norske byen som utnevnes i kategorien Media Arts.

- Verdenssamfunnet har sett at vi gjør noe smart når det gjelder å bygge by, spesielt innen medie- og digitalsektoren, sier Svein Frydenlund i Hamar kommune.

Nyheten om denne statusen ble offentliggjort av kulturminister Anette Trettebergstuen under Nordic VR Forum, som ble arrangert i Hamar i november.

Nordic VR Forum, sier du? Ja. Det ble arrangert i Hamar av VRINN, som er et cluster av organisasjoner og selskaper innen VR/AR og gamification. VRINN ledes fra Hamarregionen reiseliv og utvikling i Park gründer og næringshus i Hamar sentrum.

- Hamar og Hamarregionen har mye å by på, ja mer enn tomt til batterifabrikk. Ta kontakt så får du en titt, inviterer Bryhni.

Habberstad påpeker videre at Sørli er gunstig plassert med tanke på å fange opp gods som kommer nordfra og som skal til Gardermoen.

– Det vil gjøre det mulig å frakte det godset på tog til Sørli, noe som gir helt andre muligheter enn togtransport til Alnabru for å sende det «tilbake» til Gardermoen, sier Habberstad.

Batterifinalist

Heggvin næringsområde i Løten var en av fire gjenværende finalister til å huse den gigantiske batterifabrikken Hydro, Equinor og Panasonic planla å bygge, før de tre storselskapene skrinla planene i slutten av november.

– Vi hadde jo forhåpninger om den etableringen, siden det var spennende og solide aktører. Men vi jobber videre med andre batterifabrikkaktører og forventer at dette kan aktualiseres på et senere tidspunkt, sier Bryhni.

Hun peker på at å være blant de fire finalistene viser at området er kvalitetssikret og en høyaktuell tomt for et slikt prosjekt, uansett om det blir en annen aktør.

Berte Sollerud Helgestad er både forretningsutvikler i Hamarregionen og næringskontakt i Løten kommune der Heggvin ligger.

– Vårt store fortrinn er at kraftstasjonen ligger helt inntil tomta, forteller hun.

Nettside med oversikt

For å vise hvilke muligheter som finnes i området, har Hamarregionen reiseliv og utvikling laget et kart over tilgjengelige og fremtidige næringsarealer. Det viser store muligheter både ved Sørli-terminalen, Kolostuen rett ved E6, Trehørningen og Gålåsholmen like nord for Hamar og Ånestad i Løten, i tillegg til Heggvin der batterifabrikken var planlagt.

Næringssjef i Hamar kommune, Svein Frydenlund, mener regionen er et attraktivt bo- og arbeidsmarked.

– Selv om Innlandet ikke er i vekst er Hamarregionen i vekst. Ser du innenfor en kjøreavstand på 45 minutter, finnes det 300.000 mennesker som er potensielle arbeidstakere, sier han.

– Vil føler vi ligger gunstig til «i midten», mellom Innlandet der folk trekker sørover og presseområder i Oslo, hvorfra folk flytter nordover, skyter Eli Bryhni inn.

– Dessuten kan vi skilte med gode skoler og en levende by med godt kulturtilbud. De færreste velger jobben bare for jobb, de tenker helheten, sier Bryhni.

Powered by Labrador CMS