Logistikkprofessor Ola Strandhagen (t.v.) og Logisticas Rolf Aarland er logistikksjefenes nye talerør. Foto: Per Dagfinn Wolden

Nytt «talerør» for logistikksjefene

Trespannet Rolf Aarland, Ola Strandhagen og Guttorm Sand tar grep om logistikken i Midt-Norge og etablerer «Logistikksjef Forum».

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forumet er øremerket logistikkansvarlige i regionen og blir en plattform for å drøfte bedriftenes utfordringer og muligheter, og som til nå har vært et forsømt område.

NHO Transport og Logistikk (NHO LT), Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Næringsforeningen i Trondheim, Fylkeskommunen, Trondheim Havn og Logistikkforeningen er invitert til å delta i forumet.

Skal løse fremtids-logistikken

- Dette er ikke i konkurranse med andre foreninger, men et supplement for å løse fremtidslogistikken, sier Rolf Aarland som også forteller at en nå har et redskap for å få utført den lenge etterlengtede Godsundersøkelsen.

På Røros-konferansen sist helg fikk vi bekreftet stor interesse for initiativet. Et råd er allerede etablert med følgende deltagere: Robert Sunde, IKEA, Aid Grande, Beach Mountain og Per-Helge Weiseth, Orkel.

Rådet Compendia ble etablert 31. januar og er et forum for logistikkansvarlig hos vareeiere.

Hvor henter logistikksjefen inspirasjon? Er et av spørsmålene rådet, eller «Godsforumet» søker svar på, i samarbeid med foreninger.  

- Disse aktørene er til stor hjelp i planleggingen som skal være i gang før sommeren, forteller Rolf Aarland, daglig leder i Logistica.

– Vi snakker om et nettverk og treffsted på en profesjonell faglig logistikkarena for logistikkansvarlige hos vareeiere i Midt-Norge, og hvor erfaringsdeling, nytenking, relasjonsbygging og kontaktskaping er fokus, sier Aarland som også understreker at dette er tema som kan overføres til bedriften som kan knytte logistikkaktivitetene til økonomisk verdiskapning.

Utfordringer i kø

– Vi må forstå logistikk- og transportutfordringene knyttet til markedet, understreker logistikkveteranen.

Han viser til flere utfordringer for transport- og godsfremføringen: Bil øker, bane og sjø sliter. Ifølge Aarland er sannsynligheten stor for dette fortsetter.

– Men verdikjeden inneholder så mye mer. Logistikken går fra kjøp til sluttbruker, logistikksjefen har ofte ansvar for hele kjeden, og har derfor stort behov for utvikling, sier Aarland og spør seg om hva vareeiere er opptatt av.

Han peker på sentralområder som pris, frekvens, dør–dør, pålitelighet, leveringstid, forenkling og informasjon.

- Hvordan bruke dette i samspill med transportører, leverandører og egen organisasjon? Spør blant annet Aarland.

– Det gjelder å være tett på markedet. Transport og logistikk er globalt, men «all business is local». Her er det viktig å trekke inn kompetanse-personer for å skape gode diskusjoner. Vi har Vegforum, Jernbaneforum og Luftfartsforum, men ikke «Godsforum» som ivaretar vareeierne, men også transportørene og bydistribusjon, sier Aarland som understreker at man hittil ikke har hatt forum til å påvirke for å tilfredsstille reelle behov.

Godsanalysen i NTP fram til år 2050 viser en vekst på 290 mill. tonn, og hvor 240 mill. tonn antas vil komme på vei.

«Mr. Futurum» Guttorm Sand er med på å ta grep om logistikken i Midt-Norge. Foto: Per Dagfinn Wolden

- De fleste er klar over at potensialet for overføring fra vei til sjø og bane er større. Dette vil kreve at sjø og bane jobber mer markedsrettet og har god kunnskap om de enkelte vareeieres godsstrømmer og deres krav og forventninger. Biltransport vil sannsynligvis øke, sjø og bane må komme med løsninger, understreker Rolf Aarland.

Solid tre-spann 

Rolf Aarland er en kjent rolle-figur med lang erfaring fra transport/logistikk-bransjen. Han har bred leder- og konsulenterfaring fra både KPMG og Logistica. Foruten å være ansvarlig for en rekke seminarer og prosjekterfaring fra transport, logistikk, samferdsel og strategi, underviser Aarland på HIST, BI og NTNU.

Han har med seg Ola Strandhagen, professor i produksjonslogistikk ved NTNU og Guttorm Sand, «Mr Futurum» (PostNord). Foruten internasjonal erfaring har Sand bred erfaring fra transportbransjen med 35 år i Tollpost Globe/PostNord-systemet.

Powered by Labrador CMS