RFID-sporings-seminar

Fokus på mer effektiv sporing av transporter og containere.

Publisert Sist oppdatert

22. august inviterer GS1 Norway til et gratisseminar som i hovedsak retter seg mot beslutningstagere innen logistikk som vurderer effektive sporingsløsninger ved bruk av GS1-standardene.

Seminaret, som arrangeres i samarbid med Enlight, SAP, Evry, Motorola, Seamless og Identic Solutions, vil blant annet ha en presentasjon av Smartrack. Dette er et prosjekt som viser hva slags gevinster man kan høste gjennom  å hente inn og dele informasjon mellom aktørene i transportkjeden ved bruk av globale standarder.

Andre innlegg man vil høre om inkluderer Cargolinks RFID-merking av containere og sporing av containere og annet materiell som går ut fra forsyningsbasen på Mongstad og ut til installasjoner i Nordsjøen.