Fra Brevik til Hamburg

Unifeeder inkluderer Brevik i ukentlige seilinger til Bremerhaven og Hamburg.

Publisert

Unifeeder har bestemt å knytte Brevikterminalen til Bremerhaven og Hamburg, og det første anløpet i Brevik er planlag 31. oktober.

Breviksterminalen er eid av Grenland Havn IKS, mens NorthSea Terminal AS opererer terminalen og har ansvaret for den daglige driften.

Fra før er Breviksterminalen tilknyttet Rotterdam med Unifeeders ukentlige containerlinje, og det er også ukentlige anløp av DFDS sine ro-ro skip til og fra Ghent og Immingham.

Thorbjørn Aasig Lund, daglig leder ved NorthSea Terminal, sier at det er svært positivt at Breviksterminalen nå vil kunne tilby kundene nok en konkurransedyktig inngangsport til kontinentet, og gleder seg over samarbeidet med Unifeeder.

. -Sjøtransport er det mest miljøvennlige transportmiddelet på lange avstander. Vi arbeider aktivt for at at lokal industri og vareeiere kan finne effektive og miljøvennlige transportløsninger, og da trenger vi et bredt tilbud. Jo mer gods som reiser sjøveien heller enn landeveien, jo bedre er det for klima, sier havnedirektør i Grenland Havn Finn Flogstad. .

Powered by Labrador CMS