- Kan redusere leveringstid med 30 prosent

Transportsjefer har stor tro på ny teknologi.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge en ny internasjonal undersøkelse utført av Intermec, sier 92 prosent av transportsjefene som ble spurt, at de ser store utfordringer med å klare leveranser samme dag bestillingen blir mottatt. Med ny teknologi for medarbeidere i felt, tror de at leveringstidene vil bli redusert med cirka 30 prosent, opplyser Intermec i en pressemelding.

- Å investere i tid for å se over prosesser kan synes å være en vanskelig og tidkrevende oppgave, men resultatet har verdifulle fordeler, sier Jeff Sibio, Industry Marketing Director for transport og logistikk hos Intermec.

77 prosent av bedrifter i Storbritannia, USA, Tyskland, Frankrike, Australia og New Zealand sier at kundene stiller krav til levering samme dag. 92 prosent mener kundenes forventninger betyr store utfordringer for deres bedrift.

Så godt som alle de spurte i undersøkelsen mener at automatisering av viktige prosesser innen henting og levering, samt innføring av teknologi som GPS, mobil og bredbånd best kan ivareta kundenes krav.

Bedriftene regner med at ny teknologi kan redusere tiden på hver henting og levering med 2,68 henholdsvis 2,41 minutter. Dette gir en besparelse på 30 prosent per henting og 29 prosent per leveranse.

 

Noen funn fra undersøkelsen:

Innovasjon via automatisering

*De som ble spurt mener at implementering av mobilt bredbånd, 60 prosent, integrert kjøretøytelematikk, 44 prosent, og RFID,38 prosent, tilbyr den beste avkastningen på investeringen i deres organisasjon.
*Effektivitetsfortjenestene gjelder også backoffice-personale. De som ble intervjuet oppgir at de får nesten 7 000 samtaler per dag fra kunder som er ute etter oppdatering av ordrestatus.
*Ved å kunne tilby proaktive leveranseoppdateringer, posisjoneringstjenester og mobil teknikk, tror bedriftene at de kan eliminere 24 prosent av disse samtalene umiddelbart.
*Dette tilsvarer drøyt 1 600 samtaler per arbeidsdag, en tidsbesparelse som kan benyttes til å betjene et større antall kunder på en bedre måte.

Behov for å omstrukturere

*44 prosent av bedriftene anser at omstrukturering av de interne prosessene er den beste måten å forbedre bedriftens effektivitet på.
*Transport- og logistikksjefer opplever at riktig omstrukturering av prosesser i gjennomsnitt kan forbedre effektivitet med over 13 prosent.
*Til tross for dette har over en tredjedel, 39 prosent, mislykkes med å gjennomføre en omstrukturering av bedriftens prosesser i løpet av siste år.
*Av disse har nesten tre fjerdedeler, 72 prosent, ikke gjennomgått sine prosesser på minst to år.

Studien omfattet 375 transport- og logistikksjefer i organisasjoner med over 500 ansatte i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, USA, Australia og New Zealand.

-Kundenes forventninger blir større dag for dag og setter økt press på bedriftens medarbeidere i felt, for å imøtekomme innskjerpede tidsgrenser, sier Sibio.

- Vår undersøkelse viser at bruken av ny effektiv teknologi, ikke bare reduserer samtale- og hentetider for arbeidstageren, den gjør det også lettere for kundene, i og med at de kan se pakkens leveringsstatus på en enkel måte, legger han til.

Intermec er et ledende selskap innen arbeidsflyteffektivitet, som skreddersyr systemer for automatisk datafangst og IT-løsninger til grensesnittet mellom ansatte i felt, muligheter og kunder.