Den nye direktelinjen vil operere til USA hver uke fra 31. mars. Foto: Göteborg Havn AB.
Den nye direktelinjen vil operere til USA hver uke fra 31. mars. Foto: Göteborg Havn AB.

Ny direktelinje mellom Gøteborg og USA

Nå kan norske vareeiere frakte varer direkte mellom Gøteborg havn og USA, Sveriges tredje største eksportmarked. Dette betyr kortere ledetider og nye, forbedrede forhold for den økende handelen mellom landene.

Publisert

MSC, verdens største containerrederi, står bak den nye direktelinjen som hvis skip skal anløpe Gøteborg havn hver uke. Det første anløpet på loopen gikk fra APM Terminals i Gøteborg havn i går, 31. mars. Første skip som seiler på ruten MSC «Cornelia», når New York 11 dager senere. Ruten fortsetter deretter via Philadelphia og Norfolk, hvoretter skipet returnerer til Skandinavia og Baltikum med amerikanske importvarer.

Etterspurt

- Den nye direkteforbindelsen mellom Østersjøen og østkysten av USA, har vært etterspurt og er i dag den eneste på markedet. Med den nye sløyfen styrker vi også tilbudet vårt via Gøteborg, noe vi er veldig positive til, sier Maria Sturgis, MD ved MSC Sverige.

Svensk eksport av varer fraktet i containere til USA, har økt med i snitt fire prosent pr. år de siste fem årene, målt i tonn. Mellom 2020 og 2021 økte Sveriges USAs eksport med så mye som ni prosent.

Vår nærmeste

- USA er Sveriges største eksportmarked utenfor Europa, og også et voksende marked. Denne direktelinjen er et utrolig kjærkomment tilskudd, som ytterligere styrker Gøteborgs Havn som garantist for næringslivets tilgang til omverdenen, sier Claes Sundmark, salgssjef i Gøteborgs Havn AB.

Gøteborg havn er også Norges nærmeste oversjøiske havn for containerisert gods.

Gjennom Gøteborgs havns veletablerte jernbane- og innlandsterminalsystem, Railport Scandinavia, har hele den svenske eksport- og importindustrien en effektiv forbindelse til og fra havnen og den nye USA-trafikken.

Direktetrafikk viktig

At svensk næringsliv har tilgang til mer direkte linjer, er viktig fra flere sider, påpekes det i en pressemelding sendt ut av Göteborgs Hamn AB. Omlasting av varer betyr lengre transporttider og fare for forsinkelser. De direkte linjene er svært viktige for svensk industris konkurranseevne, og de styrker forutsetningene for bedrifter til å investere og etablere seg i Sverige.

Den nye linjen vil følge følgende sløyfe: Klaipeda - Gdynia - Gøteborg - Bremerhaven - New York - Philadelphia - Norfolk - Klaipeda.

Sveriges USA-handel

Göteborgs Hamn AB påpeker videre at USA er et viktig marked for mange svenske bedrifter og landets tredje største eksportmarked, etter Norge og Tyskland. I 2021 ble varer for cirka 140 milliarder svenske kroner eksportert til USA – en økning på 14 prosent sammenlignet med 2020. Sverige som land og svenske produkter og tjenester har, fremdeles i følg Göteborgs Hamn AB, et utmerket rykte for bærekraft, innovasjon og kvalitet blant amerikanske selskaper og forbrukere. Sveriges import av varer fra USA er verdt i overkant av 45 milliarder svenske kroner.

Powered by Labrador CMS