Stasjonen vil ligge på Vädermotet i Gøteborg havn, strategisk plassert ved siden av hovedrutene inn og ut av havnen.
Stasjonen vil ligge på Vädermotet i Gøteborg havn, strategisk plassert ved siden av hovedrutene inn og ut av havnen.

Bygger Nordens første stasjon for strøm og hydrogen

Nordens første offentlige stasjon for lading av strøm og fylling av hydrogen for tungtrafikk, skal settes i drift i Göteborg havn neste år. Dette er en del av en plan med skarpe tiltak for å akselerere overgangen til fossilfri transport.

Publisert

Göteborg Hamn ABs mål er å redusere karbondioksidutslipp for transport til og fra havnen med 70 prosent innen 2030. For at dette målet skal nås, må karbondioksidutslipp reduseres med 23.000 tonn på landsiden innenfor et såkalt 031-område.

I februar ble Tranzero Initiative presentert. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Volvokonsernet, Scania, Stena Line AB og Göteborg Hamn AB, som har som mål å fremskynde overgangen til fossilfri transport til og fra havnen. Deretter ble det igangsatt en undersøkelse av landtransportene til og fra havnen, og nå er det skapt en skarp handlingsplan,som tar initiativ fra teori til praksis, opplyser Göteborg Hamn.

Full fart fremover

- Totalt sett er overgangen for treg i dag, til at vi kan ta dette i mål. Det er ambisjoner og prisverdige initiativ i transportsektoren. Men et mye større samarbeid er nødvendig, for å kunne ta den helhetlige tilnærmingen som kreves for å starte en raskere overgang. Derfor ble Tranzero Initiative startet, sier Elvir Dzanic, administrerende direktør i Göteborg havn.

Gjennom analyse av havnedata fra en million lastebilpasseringer i havnen, 1.000 besvarte spørreskjema fra sjåfører og flere dybdeintervjuer med speditører og transportører, har ny kunnskap om varestrømmene dukket opp. Videre derfra en strategi med konkrete tiltak for hvordan utslipp av fra lastebiler bør reduseres raskere.

Flere tiltak i nær fremtid

- Vi har identifisert varestrømmene med lastebil med egenskaper som er spesielt egnet for justering. Dette er hovedsakelig varestrømmer som er veldig repeterende, lastebiler som beveger seg over korte avstander og parkerer om natten. I løpet av første halvdel av 2022, vil vi ha lastebilstrømmer i havnen med elektrifiserte kjøretøyer, sier Elvir Dzanic.

Innenfor rammen av Tranzero-initiativet er det utviklet en rekke tiltak som vil bli iverksatt i transportsystemet til og fra Göteborg havn i løpet av de neste 1-2 årene, og noen på litt lengre sikt. Tiltakene vil bli presentert etter hvert som de er klare for rullering.

- I nær fremtid er det for eksempel en rekke insentiver i terminalene som favoriserer fossilfri transport i havnen og tiltak der transportører, speditører, godseiere og ikke minst stat og region, er viktige for initiativet. Vi har en god dialog med alle involverte om rollene deres, sier Elvir Dzanic.

Samarbeid med Circle K

Først ut av tiltakene vil være Nordens første offentlige stasjon for lading og tanking av hydrogen for tung trafikk. Circle K vil drive stasjonen, som vil kunne tilby strøm, hydrogen og biobasert flytende drivstoff.

- Vi er glade for å kunne begynne å levere de første tiltakene innen Tranzero-initiativet allerede neste år. Vi har i mange år jobbet med overgangen til fossilfritt drivstoff når det gjelder flytende produkter og elektrisk lading for personbiler. Nå tar vi det neste trinnet med elektrisk lading og hydrogen for tung trafikk. Et stort og viktig skritt for overgangen til en fossiluavhengig hverdag, sier Johan Söderberg, Director Fuel i Circle K.

Lading og hydrogenpåfylling vil bli utviklet i etapper, men vil være mulig allerede i henholdsvis 2022 og 2023/24, og deretter utvikles med flere lokasjoner og høyere kapasitet.

Stasjonen vil ligge på Vädermotet i Göteborg havn, strategisk plassert ved siden av hovedrutene inn og ut av havnen - Hisingsleden, 155 og den kommende Halvorslänk.

- Takket være beliggenheten har overflaten lenge vært svært ettertraktet hos mange interessenter i ulike bransjer. Det føles helt riktig at vi nå har dedikert det til Circle K, som vil være en nøkkel i den fossilfrie konverteringen i havnen, sier Elvir Dzanic.

Stasjonen er inkludert i havnens overordnede kraftstrategi, hvor Gøteborg havn har en løpende dialog med Göteborg Energi Nät AB om økt strømbehov i havnen med Tranzero Initiative.

Powered by Labrador CMS