Göteborg havn øker volumene, og påvirkes så langt i liten grad av krigen i Ukraina.
Göteborg havn øker volumene, og påvirkes så langt i liten grad av krigen i Ukraina.

Påvirkes minimalt – så langt

Godsvolumene øker over havnen i Gøteborg, og i hvert fall hittil har ikke Russlands invasjon av Ukraina hatt noen innvirkning på den svenske oversjøiske havnen, melder Göteborgs Hamn AB.

Publisert

Det globale logistikksystemet er hardt presset og er fortsatt påvirket av ulike typer forstyrrelser. Mens restriksjonene lettes i store deler av verden, lider Asia nå av betydelige nedstengninger med globale konsekvenser. Russlands invasjon av Ukraina påvirker Europa og resten av verdens handel, spesielt gjelder det energiprodukter. Men i Gøteborg havn fortsetter volumene å øke. Det viser havnens statistikk for første kvartal 2022, opplyses det om i en fersk pressemelding.

Lite påvirket

Russisk handel via Gøteborg havn er historisk sett svært liten – i 2021 utgjorde Russland-orienterte varer under 0,5 prosent av havnens håndterte lastevolum. Mangelen på russiske skip siden Russlands invasjon av Ukraina, har dermed ikke hatt negativ innvirkning på havnens volumer i løpet av første kvartal 2022. I stedet har volumene økt.

Sammen med havnens terminaloperatører og vareeierne som bruker havnen, har det også vært mulig å håndtere effekten av pandemiens to første år, samt den siste bølgen som har ført til stenginger i verdens største havn, Shanghai.

- Ekstraordinær innsats

- Til syvende og sist er Göteborgs Hamns økte lastevolumer et resultat av eksemplarisk håndtering på alle nivåer, fra skipene ankommer havneområdet til de går. Når forholdene er vanskelige og skip anløper uregelmessig, kreves det ekstraordinær innsats fra alle involverte, både på sjø- og landsiden. Det er summen av denne innsatsen vi nå ser svart på hvitt, sier Elvir Dzanic, administrerende direktør i Göteborgs Hamns AB.

På containersiden økte volumene i Gøteborg havn for sjette kvartal på rad. 212.000 containere målt i TEU, ble håndtert i løpet av første kvartal 2022, noe som betyr en økning på fire prosent. Det er også det høyeste totaltallet for perioden januar-mars siden 2014.

Jernbanen øker

En sentral komponent i en velfungerende havn, er flyten mellom havn og innland, hevder Göteborgs Hamn AB. I Gøteborg havn fraktes om lag 60 prosent av containergodset som krysser kaia, med jernbane til eller fra havnen. Den høye andelen gir en stor klimafordel og bidrar også til at den rådende sjåførmangelen ikke påvirker Gøteborg som i flere andre havner. Tilgangen på lastebilsjåfører i Europa har blitt negativt påvirket av pandemien, samt av Russlands invasjon av Ukraina.

I 2021 ble det innført flere nye godstogpendlere i havnen, samtidig som eksisterende pendlere fikk flere avganger og økte i volum. Dette kan sees i tallene for første kvartal 2022, da 126.000 TEU ble fraktet med jernbane, som for perioden er det høyeste tallet i havnens 400-årige historie.

RoRo opp

Havnens intraeuropeiske RoRo-trafikk – den som tar rullende gods til og fra Storbritannia, Danmark, Tyskland og de sentraleuropeiske knutepunktene Ghent og Zeebrügge i Belgia – økte med fem prosent i løpet av årets første kvartal. 147.000 RoRo-enheter ble lastet eller losset.

67.000 biler gikk over havnen i løpet av årets første kvartal. Det er et godt tall historisk sett, men en nedgang på syv prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Første kvartal 2021 ga et svært godt resultat for biltransport over Göteborgs Hamn sine kaier.

Powered by Labrador CMS